ไปเว็บหน้าแรก
ไปหน้ารวมทัวร์ตรัง
รหัสทัวร์ R45
ทัวร์ทะเลตรัง + ทะเลหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน
หากท่านมองว่าการเที่ยวครั้งเดียวได้ 2 จังหวัด และ 2 แหล่ง ท่องเที่ยวหลักโซนทะเลอันดามันนั้นจะแพง ใช่ครับ ถ้าการเที่ยวครั้งนั้นของท่านไม่มีผู้แนะนำวิธีเที่ยว ไม่มีคนวางแผนวิธีเที่ยวให้ท่าน  แต่คำว่าแพง ไม่มี มีแต่ค่ำว่า ถูก และ คุ้ม หากท่านมาเที่ยวกับเรา และให้ เที่ยวสนุกทัวร์เป็นผู้วางแผนแหล่งท่องเที่ยว ที่กิน ที่นอน ให้ท่านครับ ถึงแม่ท่านจะเดินทางกรุ๊ปเล็ก เช่น กรุ๊ปครอบครัว กรุ๊ปเพื่อน ก็จะได้ราคาที่ถูก และ เที่ยวครบอย่างแน่นอน ครับ ขอเพียงแค่ท่านเลือกทัวร์ให้ถูกที่เท่านั้นครับผม กะรันตีด้วยโปรแกรมนี้ ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ตลอดมาครับผม
กำหนดการเดินทาง :: คณะจอยทัวร์ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไปสามารถออกเดินทางได้ทุกวันครับผม
วันแรก สนามบิน – ปากเมง – ถ้ำมรกต – เกาะเชือก – เกาะกระดาน – อ่าวไผ่ – ท่าเรือปากบารา
08.30 น. รถบริษัทวิ่งรับคณะจากเมืองตรัง และสนามบินตรัง จากนั้นเดินทางสู่ ท่าเรือปากเมง
09.00 น. คณะเช็คอินลงเรือ สู่ ทริปทะเลตรัง
09.30 น. ออกเดินทางสู่ ถ้ำมรกต แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของทะเลตรัง และเป็นอันซีนอินไทยแลนด์ด้วยครับผม ด้านในจะต้องต่อแถวโดยมีไกด์ลากเข้าไปครับ ระยะทางประมาณ 500 เมตร
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (1) แบบบุฟเฟ่ต์ บนเรือ
บ่าย ดำน้ำดูปะการังกันต่อ ที่จุดดูปะการัง เกาะเชือก แหล่งดูปลา และปะการังที่หลากหลาย
  จากนั้นเดินทางต่อสู่ เกาะกระดาน
  แวะ เกาะกระดาน ให้ท่านได้ เล่นน้ำ ชมชายหาด พักผ่อน อย่างเต็มที่ จากนั้นไปดำน้ำดูปะการังกันต่อ ที่ อ่านไม้ไผ่ แหล่งดูปะการังอ่อน ปะการังเขากวาง และปลาที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของ ทะเลตรังครับผม
15.30 น. พาคณะเดินทางกลับสู่ ท่าเรือปากเมง
16.30 น. คณะเดินทางถึง ท่าเรือปากเมง เปลี่ยเครื่องแต่งกาย จากนั้น เดินทางต่อด้วยรถตู้ของบริษัทสู่ ท่าเรือปากบารา สตูล
พัก คณะเข้าพัก  ณ LAK TER RACK RESORT PAKBARA LA-NGUอิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
วันที่สอง ปากบารา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ – ร่องน้ำจาบัง – เกาะหินงาม – เกาะอาดัง - เกาะราวี
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (2)
08.30 น. รถของรีสอร์ทไปส่งคณะที่ ท่าเรือปากบารา เช็คอิน เตรียมตัวลงเรือ
09.30 น. เรือออกเดินทางสู่ เกาะไข่ แวะถ่ายรูป และชมบรรยากาศชายหาดของเกาะไข่ ซึ่งเป็นจุดแลนด์มาร์คหนึ่งของทะเลเกาะหลีเป๊ะ ครับ
  จากนั้นเดินทางกันต่อสู่ เกาะหลีเป๊ะ เพื่อเตรียมตัวจะไปดำน้ำดูปะการังกันครับ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (3) แบบกล่อง
  จากนั้นไป ดำน้ำตื้น ดูปะการัง 7 สี ที่ร่องน้ำจาบัง มีปะการังสี ดอกไม้ทะเล ปะการังอ่อน และปลาการ์ตูน มากมาย ครับ
  จากนั้น เดินทางไปยัง เกาะหินงาม ถ่ายรูปกับ หินสีดำ โดยเฉพาะเวลาหินโดนน้ำทะเลซาดเข้ามาดูแล้วสวยงามที่สุดครับผม
  จากนั้นไปดำน้ำดูปะการังกันต่อ ที่ อ่าวสอง เกาะอาดัง ที่นี่น้ำทะเลสะอาด ใส มีปะการังหัวกะโหลก มากมาย ให้ท่านได้ชม ครับ
  เสร็จแล้วเดินทางต่อสู่ เกาะราวี ที่นี่ มีชายหาดสวยงาม ทรายละเอียดเหมือนแป้ง และที่สำคัญมีห้องน้ำของอุทยาน ให้ท่านสามารถล้างตัวได้ครับ
  จากนั้นเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ เพื่อชมความงามของเกาะ ที่เป็นมัฟดีฟของเมืองไทย ชมย่านถนนคนเดิน ที่มีร้านค้ามากมาย ลิ้มลองโรงตี ชาชัก สุดฟิน จากเกาะหลีเป๊ะ
15.30 น. พาคณะเดินทางกลับสู่ ท่าเรือปากบารา
17.00 น. คณะเดินทางถึง ท่าเรือปากบารา จากนั้นรถของรีสอร์ท มารับท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พัก
พัก คณะเข้าพัก  LAK TER RACK RESORT PAKBARA LA-NGUอิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
วันที่สาม รีสอร์ท – เดินทางกลับ – สนามบินหาดใหญ่/สนามบินตรัง/เมืองตรัง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (4)
เช็คเอาท์ ก่อนเวลา 11.00 น. ท่านต้องเช็คเอาท์ออกจากรีสอร์ท
  จากนั้นรถของบริษัท จะไปส่งท่านที่สนามบิน หรือ ในเมืองตรังครับ
อัตราค่าบริการ ::
คณะจอยทัวร์ ครบ 4 ท่าน ออกเดินทางได้ทุกวัน

อัตราค่าบริการ ::

 1. ค่ารถรับ-ส่ง ตามโปรแกรมทัวร์นี้
 2. ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
 3. ค่าอาหารทั้งหมด 4 มื้อ รวมมื้อเช้าที่รีสอร์ทแล้วครับ
 4. ค่าไกด์นำเที่ยวทะเลตรัง และ ทะเลเกาะหลีเป๊ะ
 5. ค่าอาหารว่างระหว่างกิจกรรมดำน้ำดูปะการัง
 6. ค่าอุทยานเที่ยวทะเลตรัง และทะเลหลีเป๊ะ
 7. ค่าเรือเที่ยวทะเลตรัง และทะเลหลีเป๊ะ
 8. ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท

อัตรานี้ยังไม่รวม ::

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็น หรือ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็น (กรณีต้องการ)
 2. ค่าใบเสร็จสำหรับนำไปเบิกลดหย่อนภาษีตามนโยบายของรัฐบาล
 3. ค่าอาหารบ้างมื้อ และค่าอื่นๆ ทั้งหมดที่ไม่ได้ระบุไว้ในแพคเกจทัวร์นี้
แพคเกจทัวร์ทะเลตรัง เกาะหลีเป๊ะ สตูล เกาะลังกาวี ราคาถูก และดี

ทัวร์ทะเลตรัง + เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน
คณะจอยทัวร์  ครบ 4 ท่าน ออกเดินทางได้ทุกวัน
ราคา สอบถาม

แพคเกจทัวร์ทะเลตรัง เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ทะเลตรัง + ทะเลเกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน
มาเที่ยวทั้งที ต้องเลือกทะเลที่สวยงาม สะอาด บรรยากาศดี
เลือกเที่ยวทะเลตรัง ทะเลสตูล เกาะหลีเป๊ะ

ทริปทะเลตรัง + เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน
เที่ยวครบทะเลตรังวันเดย์ทริป + พักบนเกาะหลีเป๊ะ 1 คืน
คณะจอยกรุ๊ป 4 ท่าน ขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี 4 วัน 3 คืน

ทริปเที่ยวทะเลตรัง + เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน
คณะจอยทัวร์ครบ 4 ท่าน สามารถ ออกเดินทางได้ทุกวัน

ทัวร์ทะเลตรัง + เกาะหลีเป๊ะ + เกาะลังกาวี 4 วัน 3 คืน
พักปากบารา 1 คืน / เกาะหลีเป๊ะ 1 คืน / เกาะลังกาวี 1 คืน
คณะจอยทัวร์ ครบ 4 ท่าน ออกเดินทางได้ทุกวัน
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335
ที่ตั้ง :: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 085 384 0228 // 075 502 938 // 081 415 5955  Line ID. teaw_sanook
เที่ยวทะเลตรัง หลีเป๊ะ