ไปหน้าแรกของเว็บ
ไปหน้าทัวร์ตรัง
รหัสทัวร์ R46
ทริปเที่ยวตรัง + เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน
ทริปนี้เราขอเสนอแพคเกจทัวร์เที่ยวทะเลตรัง บวกกับเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ 4 วัน  3 คืน ไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปเล็กหรือกรุ๊ปใหญ่ เราก็สามารถจัดทริปสุดพิเศษนีให้กับท่านได้ครับผม  ข้อดีขอทริปนี้คือ เรามาเที่ยวครั้งเดียว ได้เที่ยวครบ ทั้งตรัง และสตูล ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดามันที่สุดยอดที่สุดแล้วครับ  หากท่านยังไม่มีที่เที่ยวสำหรับซัมเมอร์นี้ ลองเลือกแพคเกจนี้ไว้ในใจท่านแล้วจะไม่ผิดหวังครับ พร้อมบริการสุดประทับใจจากเราชาวเที่ยวสนุกทัวร์ ทัวร์ตัวจริงเรื่องทะเลตรังสตูล ครับผม
กำหนดการเดินทาง :: คณะจอยทัวร์ ครบ 4 ท่าน สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน ครับ
วันแรก สนามบิน – ท่าเรือปากเมง – เกาะเชือก – เกาะกระดาน – อ่าวไผ่ – ถ้ำมรกต – เมืองตรัง
08.30 น. รับคณะจากตัวเมืองตรัง หรือ  สนามบินตรัง จากนั้นพาคณะเดินทางสู่ ท่าเรือปากเมง
09.00 น. คณะเช็คอินที่เคาร์เตอร์บริษัทฯ เตรียมตัวลงเรือ
09.00 น. ลงเรือออกเดินทางสู่  เกาะเชือก แหล่งดูปะการังน้ำตื่นที่สวยมากของของทะเลตรัง มีปลาการ์ตูน  ปลาเสือ และปะการังแข็ง มากมายครับ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบปุฟเฟ่ต์ (1)  บนเรือใหญ่
  จากนั้นเดินทางสู่ เกาะกระดาน ให้ท่านได้เล่นน้ำ เดินหน้าหาด ที่มีเม็ดทราย ขาวละเอียด มากครับ เสร็จแล้ว พาคณะไปดำน้ำดูปะการังที่ อ่าวไผ่ แหล่งดูปะการังเขากว้าง ปลานีโม่ และดอกไม้ทะเลแสนสวยครับ
  จากนั้นพาคณะเดินทางสู่ ถ้ำมรกต เพื่อไปชมความงามของชายหาด ภายในถ้ำ โดยการลอยตัวเข้าไปในถ้ำระยะทางประมาณ 500 เมตร ด้านในถ้ำที่มีแสงอาทิตย์ส่องลงมากระทบกับน้ำทะเลทำให้น้ำมองดูเป็นสีเขียวมรกต จึงเป็นที่มาของถ้ำมรกต นั้นเองครับ
15.30 น. พาคณะเดินทางกลับสู่ ท่าเรือปากเมง
17.00 น. รถตู้ของบริษัทจะไปส่งท่านที่ โรงแรมในตัวเมืองตรัง
พัก เข้าพัก ณ โรงแรมเมซองเดอะเชียร์ เมืองตรัง
หากท่านมาตรงกับวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์  หน้าโรงแรมจะมีถนนคนเดิน ครับ
อิสระรับประทานอาหารค่ำ
วันที่สอง เมืองตรัง – ท่าเรือปากบารา – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
08.00 น. รถตู้ของบริษัทรับคณะจากโรงแรม เดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา
10.30 น. คณะเดินทางถึง ท่าเรือปากบารา จากนั้นเช็คอินที่เคาร์เตอร์บริษัท เตรียมตัวลงเรือ เพื่อเดินทางสู่ ทริป เกาะหลีเป๊ะ
11.30 น. ลงเรือ เดินทางสู่ เกาะตะรุเตา แวะชมเกาะตะรุเตา ถ่ายรูปหน้าชายหาด และสักการะศาลเจ้าพ่อตะรุเตา จากนั้นเดินทางต่อสู่ เกาะไข่ แวะเที่ยวชมซุ้มประตูหินธรรมชาติ ที่ซุ้มประตูเกาะไข่ พร้อมทั้งสัมผัสกับทรายบนเกาะไข่ที่ขาวละเอียด น้ำทะเลใส สะอาด
  เสร็จแล้วเรือจะพาคณะเดินทางต่อสู่ เกาะหลีเป๊ะ
14.00 น. คณะเดินทางมาถึง โป๊ะที่เกาะหลีเป๊ะ ชำระค่าธรรมเนียมขยะ และค่าเรือเล็กของทางหน่วยงานที่ดูแลเกาะหลีเป๊ะ (ท่านละประมาณ 50 บาท) จะมีเรือเล็กไปส่งท่านที่หน้าชายหาด
เช็คอิน ท่านเช็คอินเข้าที่พัก  ณ  VARIN BEACH RESORT หรือ ระดับเดียวกันจากนั้นอิสระตามอัธยาศัย รีสอร์ทอยู่หน้าหาด ท่านสามารถเล่นน้ำได้ครับ พักผ่อน หรือ จะเดินเล่นที่ย่านถนนคนเดินบนเกาะหลีเป๊ะ ครับ
อาหาร อาหารเที่ยง และ อาหารค่ำ ท่านรับประทานเองตามอัธยาศัย
วันที่สาม เกาะหลีเป๊ะ – เกาะหินงาม – ร่องน้ำจาบัง – เกาะราวี – เกาะอาดัง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (3)
09.00 น. เรือเล็กพาคณะเดินทางไปดำน้ำดูปะการังกับทริปทะเลหลีเป๊ะ จุดแรกเราไปถ่ายรูปสวยๆ กับ เกาะหินงาม ซึ่งเป็นเกาะที่มีความแปลกกว่าเกาะอื่นๆ ของทะเลสตูล ที่มีหินสีดำทั้งเกาะ โดยไม่มีทรายอยู่เลย ครับ จากนั้นเราไปดูปะการังชายผ้าที่ ด้านหลังของเกาะหินงาม พร้อมทั้งมีปลานีโม้ และดอกไม้ทะเลจำนวนมากครับ
  เสร็จแล้วไปชมปะการังเจ็ดสีกันที่ กองหินจาบัง เป็นร่องน้ำที่น้ำค่อนข้างเชี่ยวต้องอาศัยจังหวะในการเข้าชม แต่ที่นี่ จะมีปะการัง 7 สี สวยงามมากครับ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง (4) หน้าชายหาดเกาะราวี
จากนั้นให้ท่านได้เล่นน้ำหน้าหาด และพักผ่อน พร้อมทั้งถ่ายรูปมุมสวยๆ ที่เราราวีแห่งนี้ ที่นี่มีจุดเด่นที่สายหาด เม็ดทรายขาวละเอียด และน้ำทะเลใส ถูกใจท่านแน่นอนครับผม
14.00 น. พาคณะเดินทางสู่ อ่าวสอง เกาะอาดัง ไปชมปะการังหัวกะโหลก และปลาเสือมากมาย พร้อมทั้งพักผ่อนหน้าชายหาดที่แสนสงบ ครับ
  เสร็จแล้ว พาคณะเดินทางกลับสู่ เกาะหลีเป๊ะ
พัก ท่านเช็คอินเข้าที่พัก   VARIN BEACH RESORT หรือ ระดับเดียวกันจากนั้นอิสระตามอัธยาศัย รีสอร์ทอยู่หน้าหาด ท่านสามารถเล่นน้ำได้ครับ พักผ่อน หรือ จะเดินเล่นที่ย่านถนนคนเดินบนเกาะหลีเป๊ะ ครับ
วันที่สี่ เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเรือปากบารา – สนามบิน
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (5)
08.30 น. ท่านนั่งเรือเล็กจากชายหาด (เสียค่าใช้จ่ายท่านละประมาณ 50 บาท)  มาขึ้นเรือสปีทโบ้ทที่โป๊ะ
09.00 น. เรือออกเดินทางกลับสู่ ท่าเรือปากบารา
10.30 น. ท่านเดินทางถึง ท่าเรือปากบารา จากนั้นรถตู้พาคณะเดินทางไปส่งที่ สนามบินหาดใหญ่/สนามบินตรัง หรือ ตัวเมืองตรัง
14.00 น. คณะเดินทางถึง สนามบินตรังโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ ครับ
ท่านควรจองทัวร์ก่อน จองตั๋วเครื่องบิน เพื่อป้องกันการตกเครื่องของท่าน และคณะ
อัตราค่าบริการ
คณะทัวร์จอยครบ 4 ท่าน สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 1. ค่ารถรับ และ ส่งตามเส้นทาง ของโปรแกรมทัวร์นี้
 2. ค่าเรือน้ำเที่ยวทะเลตรัง และทะเลสตูล
 3. ค่าอาหาร 5 มื้อ
 4. ค่าอาหารว่าง และผลไม้ระหว่างการเดินทางวันดำน้ำ
 5. ค่าห้องพัก 3 คืน พักห้องละ 2 ท่าน ตามโปรแกรมทัวร์
 6. ค่าอุทยานฯ เฉพาะฝั่งทะเลตรัง
 7. ค่าไกด์ตอนนำเที่ยวในกิจกรรมดำน้ำเท่านั้น
 8. ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินสูงสุกท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (หากต้องการ)
 2. ค่าอุทยานท่องเที่ยวที่เกาะหลีเป๊ะ และ อุทยานตะระเตา ท่านละ ประมาณ 40 บาท
 3. ค่าโป๊ะ และเรือเล็ก โดยสายไปหน้าชายหาดท่านละประมาณ 50 บาท ต่อ เที่ยว ครับ
 4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เช่น ค่าอาหารบ้างมื้อ เป็นต้น ครับ
แพคเกจทัวร์ทะเลตรัง เกาะหลีเป๊ะ สตูล เกาะลังกาวี ราคาถูก และดี

ทัวร์ทะเลตรัง + เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน
คณะจอยทัวร์  ครบ 4 ท่าน ออกเดินทางได้ทุกวัน
ราคา สอบถาม

แพคเกจทัวร์ทะเลตรัง เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ทะเลตรัง + ทะเลเกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน
มาเที่ยวทั้งที ต้องเลือกทะเลที่สวยงาม สะอาด บรรยากาศดี
เลือกเที่ยวทะเลตรัง ทะเลสตูล เกาะหลีเป๊ะ

ทริปทะเลตรัง + เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน
เที่ยวครบทะเลตรังวันเดย์ทริป + พักบนเกาะหลีเป๊ะ 1 คืน
คณะจอยกรุ๊ป 4 ท่าน ขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี 4 วัน 3 คืน

ทริปเที่ยวทะเลตรัง + เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน
คณะจอยทัวร์ครบ 4 ท่าน สามารถ ออกเดินทางได้ทุกวัน

ทัวร์ทะเลตรัง + เกาะหลีเป๊ะ + เกาะลังกาวี 4 วัน 3 คืน
พักปากบารา 1 คืน / เกาะหลีเป๊ะ 1 คืน / เกาะลังกาวี 1 คืน
คณะจอยทัวร์ ครบ 4 ท่าน ออกเดินทางได้ทุกวัน
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335
ที่ตั้ง 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร.085 384 0228 // 075 502 938 // 081 415 5955 Line ID. teaw_sanook

ทริปเที่ยวตรัง เกาะหลีเป๊ะ