รหัสทัวร์ TR3D
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล เป็นผู้ให้บริการนำเที่ยวครบวงจร มาตรฐาตใบประกอบธุรกิจนำเที่ยว ประเภททั่วไป (นำเที่ยวได้ทั้งในและต่างประเทศ) ในโอกาสนี้เราขอเสนอราคาแพคเกจเที่ยวตรังแบบประหยัด ได้เที่ยวครบ รวมทริปดำน้ำทะเลตรัง ในราคาที่ถูกมากๆ จนท่านต้องจอ
ทุกแพคเกจ รบกวนคุณลูกค้าจอล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน
จองกับเที่ยวสนุกทัวร์ฯ ดีกว่าอย่างไร เช่น
-ราคาถูกกว่า เหมาะสมกับการบริการที่ได้รับ
-มีบริการครบวงจร สามารถจองทัวร์เส้นทางอื่นๆ ได้ในอนาคต
-มีใบประกอบการธุรกิจถูกต้อง
-เลือกจองทัวร์แบบรวมทุกอย่าง หรือ แยกจองเป็นอย่างๆ ก็ได้ ตามความต้องการของลูกค้า
วันที่แรก สนามบิน/บขส. – โรงแรมชมตรัง
ตามเวลา คณะลูกทัวร์เดินทางถึงจังหวัดตรัง โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทเที่ยวสนุกทัวร์คอยต้อนรับ หลังจากนั้นนำคณะลูกทัวร์เดินทางสู่โรงแรมชมตรัง **อิสระอาหารค่ำ
พัก พักที่ โรงแรมชมตรัง
โรงแรมชมตรัง อยู่ที่ถนนคนเดิน และ สถานีรถไฟตรัง ใกล้เคียงมีร้านอาหารเยอะ และเข้าพักตรงศุกร์ เสาร์ อาทิตย์  ตลาดถนนตนเดินด้านหน้าโรงแรม
วันที่สอง ท่าเรือปากเมง – ถ้ำมรกต – เกาะกระดาน (อ่าวไผ่) – เกาะเชือก – ท่าเรือปากเมง – โรงแรมชมตรัง
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (แบบอเมริกันเบรคฟาสเสิร์ฟที่ห้องพัก)
07.30 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือปากเมง หลังจากนั้นให้ท่านเตรียมความพร้อมก่อนลงเรือ
นำคณะลูกทัวร์ลงเรือมุ่งหน้าสู่ถ้ำมรกต ซึ่งเป็นUnseen Thailandของจังหวัดตรัง ซึ่งบริเวณปากท่าเข้าถ้ำมรกตจะมีแสงจากภายนอกส่องเข้ามาสะท้อนกับน้ำภายในถ้ำ
ทำให้เห็นน้ำเป็นสีเขียวมรกต เมื่อพ้นปากถ้ำออกมาอีกด้านหนึ่งจะเห็นหาดทรายขาว
ล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงจากนั้นมุ่งหน้าสู่เกาะกระดาน ซึ่งเป็นเกาะที่มีหาดทรายขาว น้ำใสจนสามารถมองเห็นแนวปะการัง และยังมีฝูงปลาหลากหลายพันธ์อีกด้วย ดำน้ำดูปะการังที่ อ่าวไผ่ เกาะกระดาน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือใหญ่ + ของว่างตลอดการเดินทาง หลังจากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่เกาะเชือก เป็นเกาะเล็กที่มีสัมปทานรังนก ซึ่งจะมีแนวปะการังค่อนข้างสมบูรณ์มาก มีปะการังแข็ง ปะการังอ่อน ดอกไม้ทะเล กัลปังหาสลับกันอยู่ตลอดแนวที่นี่จึงเป็นจุดดำน้ำที่สามารถชมปะการังที่สวยงามอีกแห่ง
16.30 น. นำท่านกลับท่าปากเมงพร้อมเปลี่ยนเสื้อผ้า หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับ
โรงแรมชมตรัง **อิสระอาหารเย็น
วันที่สาม โรงแรมชมตรัง – สนามบิน/บขส.
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(แบบอเมริกันเบรคฟาสเสิร์ฟที่ห้องพัก)
ก่อนเที่ยง เจ้าหน้าที่บริษัทเที่ยวสนุกทัวร์รับคณะลูกทัวร์จากโรงแรมไปส่งที่สนามบิน/บขส.

 

ราคาต่อท่าน

 

ที่พัก
STANDARD ROOM
TWIN ROOM
โรงแรมชมตรัง
1,572.-
1,672.-

อัตราค่าบริการนี้รวม

? ค่าที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

? ค่ารถรับส่งสนามบินตรัง-ที่พัก ตามไฟท์เวลาบิน

? ค่ารถรับส่งที่พัก-ท่าเรือปากเมง

? ค่าเรือนำเที่ยวทะเลตรัง แบบจอยกรุ๊ป

? ค่าอาหาร 3 มื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว (2 มื้อเช้าที่โรงแรม+1 มื้อเที่ยงบุฟเฟต์ในวันดำน้ำ)

? ค่าผลไม้ น้ำดื่ม ขนม น้ำแข็ง

? ค่าหน้ากาก และชูชีพสำหรับเล่นน้ำ

? ค่าธรรมเนียมการเข้าชม และใช้บริการ สถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ

? ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 100,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่ร่วม

? ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเอง เป็นต้น

? ค่าตั๋วเครื่องบิน

? ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (จ่ายเพิ่ม 7% ลูกค้าต้องการใบเสร็จ)

 

**สำหรับท่านที่เดินทางมาเช็คอินที่โรงแรมเอง ท่านจะได้รับส่วนลด ท่านละ 150 บาท**

 

รูปโรงแรมชมตรัง
จองห้องที่โรงแรมชมตรัง รวมอาหารเช้า ราคา ห้องละ 600 บาท

วีดีโอถ่ายห้องพัก จริง ไม่ปรับแต่ง โดยชั่งสมัครเล่น


 

 

 

 

 

 

เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335
ที่ตั้ง 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 085 384 0228 // 075 502 938 // 081 415 5955 LINE ID:: maiteawsanook
เที่ยวตรังพักโรงแรมชมตรัง ; โรงแรมชมตรัง