เลขที่ใบอนุญาต 41/00335
 
เกาะอาดัง สตูล
เกาะอาดัง เป็นอีกเกาะหนึ่งที่นักท่องเที่ยวที่ชอบความสงบ ต้องการเล่นน้ำแบบส่วนตัว และผักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศของสายลมที่พัดยอดสนอ่อนโอนไปโอนมา หรือนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมานั่ง นอน อ่านหนังสือ ที่นี้หาดทรายขาวละเอียดมากท่านที่หลงใหลในเม็ดทรายไม่ควรพลาด เกาะอาดัง แต่ยังไงก็แล้วแต่เกาะนี้ก็อยู่ภายใต้การดูแลของอุทยานแห่งชาติตะรุเตา หากท่านต้องการวันผักผ่อนที่แตกต่างโทรหาเรา เที่ยวสนุกทัวร์ 081 415 5955 แล้วเราจะทำให้ท่านรู้ว่าทะเลสตูลมีดีอีกหลายอย่าง
โปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน รายการทัวร์ตามด่านล่างนี้เลยครับ
กำหนดการเดินทาง
วันแรก
ปากบารา เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง
10.00 น.
ทุกท่านพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ท่าเรือปากบารา สตูล พร้อมสัมภาระของท่านที่จะใช้ในการเดินทาง
11.00 น.
นำคณะลงเรือเพื่อเดินทางสู่ เกาะตะรุเตา (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)
11.30 น.
ถึง เกาะตะรุเตา ให้คณะแวะเกาะตะรุเตา ถ่ายรูป สักการะศาลเจ้าพ่อตะรุเตาตามความเชื่อส่วนบุคคล พร้อมทั้ง บริการอาหารกลางวัน ณ เกาะตะรุเตา (แบบกล่อง) (1)
หลังจากนั้นเดินทางสู่ เกาะไข่ นำท่านชมซุ้มประตูหิน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลไว้เป็นที่ระลึก
14.00 น.
จากนั้นนำท่านเดินทางท่องทะเล ดำน้ำ ดูปะการัง และสัมผัสโลกใต้ทะเลอย่างใกล้ชิด ณ..หาดทรายขาว-ราวี ดำน้ำ ณ อ่าวสอง และ จุดดำน้ำ เกาะยาง จากนั้นออกเดินทางชมปะการังอ่อนเจ็ดสีอันสวยงาม  ณ..ร่องน้ำจาบังจากนั้นนำท่านชมความสวยงามของหาดหินดำอันสวยงาม  ณ..เกาะหินงาม สมควรแกเวลาให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยบน เกาะหลีเป๊ะ
18.30 น.
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (2) (พักรีสอร์ทห้องแอร์บนเกาะหลีเป๊ะ)
จากนั้นอิสระพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย หรือ เดินเล่น ณ ถนนคนเดินบนเกาะหลีเป๊ะ (ของราคาสูงกว่าบนฝั่ง)
วันที่สอง
เกาะกลีเป๊ะ ท่าเรือปากบารา
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (3)
08.00 น.
นำท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรือปากบารา
11.00 น.
(เวลาโดยประมาณ) คณะเดินทางถึงท่าเรือปากบาราโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ราคา
เรายากให้ท่านมองเราในความแตกต่างของการบริการ ราคาท่านละ 3,600 บาท
 
โปรแกรมทัวร์ล่องแก่งสตูล + ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

2 วัน 1 คืน ทัวร์ล่องแก่งสตูล เกาะหลีเป๊ะ
เที่ยวครบ ถ้ำภูผาเพชร น้ำตกวังสายทอง ล่องแก่งวังสายทอง เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะราวี เกาะอาดัง เกาะหลีเป๊ะ

ทัวร์ล่องแก่งสตูล + เกาะหลีเป๊ะ
ล่องแก่งวังสายทอง เที่ยวทริปดำน้ำเกาะหลีเป๊ะ เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง
พักบนเกาะหลีเป๊ะ 1 คืน

ทัวร์หลีเป๊ะ ล่องแก่งสตูล 2 วัน 1 คืน
เที่ยวครบทริปดำดูปะการังที่หลีเป๊ะ อ่าวสอง เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะยาง เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง

'
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)