เลขที่ใบอนุญาต 41/00335
 
เกาะไข่ สตูล
เกาะไข่ นั้น เป็นอีกเกาะหนึ่งที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางกับเรา เที่ยวสนุกทัว์ได้ไปสัมผัส และถ่ายรูปกับ ซุ้มประตูหินธรรมชาติ ที่ถูกสร้างขึ้นราวกับช่างศิลป์ผู้มีประสบการณ์สูง ที่นี่ท่านจะได้แวะถ่ายรูป และชมบรรยากาศโดยรอบ เกาะนี้ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่แต่เป็นเกาะที่ใช้บังคลื่อนลดได้เป็นอย่างดีในช่วงฤดูมรสม
เกาะไข่  เป็นเกาะขนาดเล็ก ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเกาะหลัก 2 เกาะ คือ เกาะตะรุเตา กับ เกาะอาดัง ราวี เกาะที่สวยงามแห่งนี้ถูกหลอมรวมกับก้อนหินที่ถูกสร้างขึ้นโดยธรรมชาติ ชายหาดบนเกาะไข่จะมีสีเหมือน เปลือกไข่ นอกจากนี้ เกาะไข่ยังเป็นแหล่งที่วางไข่ของเต่าจำนวนมากอีกด้วย นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เรียกเกาะแห่งนี้ว่า "เกาะไข่" อย่างไรก็ตาม เกาะไข่ถูกห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวพักค้างคืนที่นี่ เนื่องจากไม่มีน้ำดื่มคอยให้บริการ ถัดไปไม่ไกลจากเกาะไข่ จะมีอีกเกาะหนึ่งที่สำคัญคือ เกาะกลาง ซึ่งมีขนาดของพื้นที่ที่ใหญ่กว่าเกาะไข่ และเต็มไปด้วยสัตว์ป่าจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตาม ที่เกาะกลางจะไม่มีชายหาด การเดินทางไปเกาะไข่: หากคุณเดินทางมาเที่ยวเกาะไข่ด้วยตนเอง คุณอาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายนัก เนื่องจากไม่มีเรือโดยสารจอดรับคนที่เกาะแห่งนี้ ดังนั้นนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่ต้องการจะมาเที่ยวที่นี่ มักจะเลือกการจองแพคเกจทัวร์ หรืออาจจะเช่าเรือเหมาลำมาจากท่าเรือปากบาราเลยก็ได้ อย่างไรก็ตาม ในทุกวันนี้คุณสามารถไปเที่ยวเกาะไข่ได้สะดวก
สบายยิ่งขึ้นแล้ว
โปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน รายการทัวร์ตามด่านล่างนี้เลยครับ
กำหนดการเดินทาง
วันแรก
ปากบารา เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
10.30 น.
ทุกท่านพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ที่ ท่าเทียบเรือปากบารา นำคณะลงเรือ เพื่อเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ ระหว่างทางให้คณะแวะ เกาะตะรุเตา  นำท่านถ่ายภาพแห่งความประทับใจพร้อมแวะเยี่ยมชม อุทยานเกาะตะรุเตา บริการอาหารกลางวัน (1) (แบบกล่อง) หลังจากนั้นเดินทางสู่เกาะไข่ นำท่านชมซุ้มประตูหิน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลไว้เป็นที่ระลึก
14.30 น.
ถึง เกาะหลีเป๊ะ  จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ (2) ณ รีสอร์ทที่พัก จากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง
เกาะหลีเป๊ะ เกาะหินงาม ร่องจาบัง หาดทรายขาว เกาะยาง เกาะอาดัง
07.00 น.
บริการอาหารเช้า (3)  ณ รีสอร์ทที่พัก
08.00 น.
นำคณะดำน้ำ ณ าดทรายขาว - เกาะราวีนำท่านเล่นน้ำหน้าชายหาดพร้อมกับหมู่ปลานานาชนิด หลังจากนั้นนำท่านชมปะการังผักกาด ปะการังเขากวาง ณ..เกาะยาง และต่อด้วยจุดดำน้ำ ณ อ่าวสอง
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน (4) แบบกล่อง
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่เกาะหินงาม ชมหาดหินอันสวยงาม  หลังจากนั้นนำท่านชมปะการังเจ็ดสี และธรรมชาติใต้ท้องทะเลอันสวยงาม  ณ..ร่องน้ำจาบั

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก ณ เกาะหลีเป๊ะ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (5) จากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม
เกาะหลีเป๊ะ – ปากบารา
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
08.30 น.
นำคณะเดินทางกลับสู่ ท่าเทียบเรือปากบารา
10.30 น.
(เวลาโดยประมาณ) คณะเดินทางถึงท่าเรือปากบาราโดยสวัสดิภาพฯ
ราคา
ราคาท่านละ 5,900 บาท หรือสอบถามที่ 081 415 5955 / 075 502 938
แพคเกจหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน  : ทัวร์หลีเป๊ะ-ล่องแก่ง 3 วัน 2 คืน  | ทัวร์ปากบารา หลีเป๊ 3 วัน 2 คืน  | ทัวร์หลีเป๊ะโซนใน โซนนอก  | แพคเกจทัวร์ตะรุเตา หลีเป๊ะ  | ปากบารา หลีเป๊ะ โซนใน  | 
โปรแกรมทัวร์ล่องแก่งสตูล + ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

2 วัน 1 คืน ทัวร์ล่องแก่งสตูล เกาะหลีเป๊ะ
เที่ยวครบ ถ้ำภูผาเพชร น้ำตกวังสายทอง ล่องแก่งวังสายทอง เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะราวี เกาะอาดัง เกาะหลีเป๊ะ

ทัวร์ล่องแก่งสตูล + เกาะหลีเป๊ะ
ล่องแก่งวังสายทอง เที่ยวทริปดำน้ำเกาะหลีเป๊ะ เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง
พักบนเกาะหลีเป๊ะ 1 คืน

ทัวร์หลีเป๊ะ ล่องแก่งสตูล 2 วัน 1 คืน
เที่ยวครบทริปดำดูปะการังที่หลีเป๊ะ อ่าวสอง เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะยาง เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง

'
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)