ทัวร์ตรัง
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ + ล่องแก่งสตูล
กำหนดการเดินทาง: รหัสทัวร์ LP3
วันแรก
หาดใหญ่ หรือ ตรัง - ปากบารา-เกาะอาดัง-เกาะราวี-เกาะหินงาม-ร่องน้ำจาบัง-่กาะหลีเป๊ะ
06.00 น.
ทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดพบ หาดใหญ่ หรือ จังหวัดตรัง จากนั้นรถตู้ของเที่ยวสนุกทัวร์จะพาคณะมุ่งหน้าสู่ ท่าเทียบเรือปากบารา จังหวัดสตูล
08.30 น.
คณะเดินทางถึง ท่าเรือปากบารา จากนั้นพบกับไกด์ และเตรียมตัวลงเรือ
09.00 น.
ไกด์พาคณะเดินทางด้วยเรือสปีทโบ้ท (แบบจอยกับคณะอื่น) สู่ เกาะอาดัง ตรงจุดเล่นน้ำอ่าวสอง ให้ท่านเล่นน้ำและดำน้ำดูปะการัง ตรงจุดนี้ตามความเหมาะสม
เมื่อได้เวลาพาคณะเดินทางสู่ เกาะราวี ตรงจุดเล่นน้ำ และพักผ่อนหน้าหาดทรายขาว
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่หาดทรายขาว เกาะราวี แบบกล่อง
บ่าย
พาคณะไปดำดูปะการังน้ำตื้นที่  เกาะยาง แหล่งดูปะการังผักกาด และปะการังอ่อน
จากนั้นไปถ่ายรูปสวยๆ พร้อมทั้งขึ้นหาดหิน ที่ เกาะหินงาม เมื่อท่านหายเหนื่อยแล้วพาคณะไปดำน้ำดูปะการังต่อที่ ด้านหลังเกาะหินงาม และตรง ร่องน่ำจาบังแหล่งรวมปะการังเจ็ดสี ครับ
จากนั้น
พาคณะไปเดินเล่นที่ เกาะหลีเป๊ะ ส่วนคณะของเราจะเข้าไปเช็คอินที่รีสอร์ทบนเกาะหลีเป๊ะ
จากนั้นแยกย้ายกันเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารของรีสอร์ท
วันที่สอง
เกาะหลีเป๊ะ-ท่าเรือปากบารา-ล่องแก่งสตูล
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร
09.00 น.
ไกด์พาคณะเดินทางกลับสู่ ท่าเรือปากบารา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.5 ชม.
10.30 น.
คณะเดินทางมาถึง ท่าเทียบเรือปากบารา จากนั้นพาคณะขึ้นรถเพื่อเดินทางต่อสู่ อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
เทียง
รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร
จากนั้นรอเวลา เปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้อาหารย่อย
จากนั้นเริ่มต้นล่องแก่ง  สนุกสนานกับการล่องแก่งเรือคายัคที่ไม่อัตราย และมีทีมสต๊าฟ คอยให้บริการท่านอยูตลอดครับ ใช้ระยะเวลาล่องเรือ ประมาณ 3 ชม. และระยะทางรวม 7 กิโลเมตร
15.30 น.
เสร็จจากล่องแก่งเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย จากนั้นเดินทางสู่ หาดใหญ่ หรือ ตรัง
17.30 น.
คณะเดินทางถึง ตรง หรือ หาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้อม ความประทับใจ
ราคา :: สอบถามเจ้าหน้าที่ โทร.075 502 938 // 085 384 0228
ราคานี้รวม ::
1. ค่าเรือสปีทโบ้า
2. ค่าเรือล่องแก่ง
3. ค่าที่พัก 1 คืน
4. ค่าอาหาร 4 มื้อ
5. ค่าอาหารว่าง ผลไม้ น้ำหวาน ขนม
6. ค่าประกันภัยการเดินทาง
7. ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ
สนใจท่องเที่ยวตามรายการทัวร์ด้านบนตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไปจองได้เลยที่ 075 502 938 / 081 415 5955
โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล ยอดนิยม (คณะครบ 2 ท่านออกเดินทางได้ทุกวัน) เริ่มท่าเรือปากบารา
• รหัสทัวร์ KLP001 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน 26 ต.ต. - 3 พ.ค. (ต้องโทรจองล่วงหน้า)
- ราคาเพียงท่านละ 1,900 บาท (เราเปิดรับจองแล้ว โทรจองล่วงหน้ามัดจำ 500 บาท โดยไม่ต้องระบุวันที่เดินทาง)
• รหัสทัวร์ KLP002 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 2 วัน 1 คืน นวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 3,290 บาท
• รหัสทัวร์ KLP003 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล เกาะตะระเตา 2 วัน 1 คืน พักบนฝั่ง
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 2,900 บาท (รวมอาหารเมนูพิเศษ อาหารซีฟู๊ดจุใจ) เหมาะสำหรับกรุ๊ปสัมมนา
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 4,750 บาท
• โปรแกรม ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะเลตรัง ทัวร์กระบี่ ทังร์ภูเก็ต
ทัวร์ทะเลตรัง 4 เกาะ วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เกาะม้า เกาะไหง ถ้ำมรกต (เกาะมุก) เกาะกระดาน
- กำหนดการเดินทาง ออกเดินทางได้ทุกวัน ดูโปรแกรมทัวร์ได้ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
ทัวร์ทะเลแหวกกระบี่วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
ชมเกาะไก่ เกาะปอดะ หาดไร่เลย์ ดำน้ำ ดูปะการัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
ทัวร์วันเดียว / แพคเกจทัวร์ 1 วัน

โปรแกรมทัวร์ล่องแก่งสตูล + ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

2 วัน 1 คืน ทัวร์ล่องแก่งสตูล เกาะหลีเป๊ะ
เที่ยวครบ ถ้ำภูผาเพชร น้ำตกวังสายทอง ล่องแก่งวังสายทอง เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะราวี เกาะอาดัง เกาะหลีเป๊ะ

ทัวร์ล่องแก่งสตูล + เกาะหลีเป๊ะ
ล่องแก่งวังสายทอง เที่ยวทริปดำน้ำเกาะหลีเป๊ะ เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง
พักบนเกาะหลีเป๊ะ 1 คืน

ทัวร์หลีเป๊ะ ล่องแก่งสตูล 2 วัน 1 คืน
เที่ยวครบทริปดำดูปะการังที่หลีเป๊ะ อ่าวสอง เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะยาง เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง

'
โปรแกรมทัวร์ล่องแก่งสตูล
- ทัวร์ล่องแก่งมะนัง 1 ทริป ใช้เวลาล่องประมาณ 3 ชม. ราคาท่านละ 250 บาท ออกเดินทางได้ทุกวัน
- ทัวร์ล่องแก่งสตูล+อาหารกลางวัน 1 มื้อ  ราคาท่านละ 400 บาท
- ทัวร์ล่องแก่งมะนัง + อาหารเที่ยง 1 มื้อ + ชมถ้ำภูผาเพชร  ราคาท่านละ 450 บาท
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)
โปรแกรมล่องแก่งสตูล, ล่องแก่งสตูล 2 วัน 1 คืน, แพคแกจทัวร์ล่องแก่งสตูล, ท่องเที่ยวล่องแก่งสตูล