การมาเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ ต้องใช้ท่าเรือปากบารา ในการเดินทางไปยังเกาะหลีเป๊ะ หลายท่านยังสับสนอยู่ เพราะสตูลมีท่าเรือท่องเที่ยวหลักๆ ถึง 2 ที่ คือท่าเรือตำมะลัง ใช้เดินทางไปยัง เกาะลังกาวี และท่าเรือปากบารา ใช้เดินทางไปเกาะหลีเป๊ะ ดังนั้น สำหรับวันนี้ขอแนะนำไปเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ ใน แพคเกจ ทัวร์ปากบารา หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน โดยเริ่มจากสนามบินตรังเลยครับ
ทัวร์ปากบารา หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน
กำหนดการเดินทาง
วันแรก
สนามบินตรัง-ท่าเรือปากบารา-เกาะตะรุเตา-เกาะไข่-เกาะหลีเป๊ะ
ตามเที่ยวบิน
เรารับคณะของท่านที่ สนามบินตรัง จากนั้นจัดเก็บสัมภาระขึ้นรถ เพื่อเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา ใช่เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. จากสนามบินตรัง
11.30 น.
เมื่อถึงท่าเรือ นำคณะเดินทางสู่ เกาะตะรุเตา นั่งเรือมาเพียง 30 นาที่ก็ถึงเกาะตะรุเตาแล้ว เราแวะให้ท่านได้ถ่ายรูปที่มุมต่างๆ และเดินชมอุทยานแห่งชาติตะรุเตาสักพัก จนเหมาะสมแก่เวลานำคณะเดินทางต่อสู่ เกาะไข่
ถึง เกาะไข่ ให้ท่านถ่ายรูปกับสัญญาลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล คือ ซุ้มประตูเกาะไข่
จากนั้นเดินทางต่อสู่ แหล่งท่องเที่ยวที่ถูกเรียกว่า มัฟดีฟเมืองไทย คือ เกาะหลีเป๊ะ สวรรค์ของทะเลอันดามันไทย
เช็คอิน
เข้าที่พัก ณ รีสอร์ท
จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย มีกิจกรรมต่างๆ เช่น เล่นน้ำหน้ารีสอร์ท เดินเล่นย่านถนนคนเดิน ชมหมู่บ้านชาวเลที่อยู่กลางเกาะ หรือ จะไปดูดวงอาทิตย์ตกน้ำที่หาดซันเซ็ต ท่านไปไม่ถูกไกด์ยินดีให้บริการเดินไปเป็นเพื่อนครับ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ที่ ห้องอาหารของรีสอร์ทที่พัก
วันที่สอง
ดำน้ำทัวร์หลีเป๊ะโซนใน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
09.00 น.
เดินทางสู่ อ่าวสอง เกาะอาดัง เพื่อดำน้ำดูปะการังหัวกะโหลก ปลาเสือ ปะการังขนุน ปลานีโม และปะการังสมองเป็นต้น
จากนั้นไปดำดูปะการังผักกาดกันต่อที่ เกาะยาง ที่มีอ่าวผักกาดเต็มพื้นที่เลยครับ
จากนั้นไปพัก พร้อมทั้งรับประทานอาหารกลางวันแบบกล่องกันที่ หาดทรายขาว เกาะราวี เกาะนี้จะมีจุดเด่นที่จุดถ่ายรูปสวยๆ เช่น มีกิ่งไม้ที่ตายแล้วยืนออกไปในทะเล และน้ำทะเลสวยงามมากครับ
เมื่ออาหารย่อยแล้ว นำคณะเดินทางไปดูหินสวยงามสีดำนิน ที่เกาะหินงาม เกาะนี้มีความพิเศษกว่าเกาะอื่นๆ และมีอยู่ที่เดียวในเมืองไทย คือ ทั้งเกาะจะมีหินสีดำ โดยไม่มีทรายมาปะบ้นอยู่เลย ซึ่งเป็นการคัดกรองของธรรมชาติ จากนั้นเราก็มาดำน้ำดูปะการังที่มีอยู่ที่เดียวในทะเลอันดามัน นั้นก็คือปะการังชายผ้า ที่ด้านหลังของเกาะหินงามครับ
เมื่อเสร็จจากจุดนี้ เราไปดูปะการังเจ็ดสีกันที่ ร่องน้ำจาบัง ซึ่งตั้งอยู่กลางทะเล การเข้าชมต้องดูสภาพน้ำนะวันที่เดินทางอีกครั้งว่าสามารถเข้าไปดูได้หรือปล่าวครับ
จากนั้น
เดินทางกลับสู่ เกาะหลีเป๊ะ ที่รีสอร์ทที่พัก
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม
เกาะหลีเป๊ะ-ปากบารา-สนามบินตรัง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท จากนั้นถ่ายรูป พร้อมรับบรรยาการของเกาะหลีเป๊ะ พร้อมทั้งเตรียมตัวลงเรือกลับสู่ ท่าเรือปากบารา
09.00 น.
เดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา
11.00 น.
เมื่อถึงท่าเรือปากบารา ให้เวลาท่านเข้าห้องน้ำ หรือ จะเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย จากนั้นนัดแนะเพื่อจะเดินทางกลับสู่ สนามบินตรัง
ตามเวลา
ส่งคณะขึ้นเครื่องบิน ด้วยความประทับใจ และเราจะมีเพื่อนเพิ่มอีก 1 คณะ ขอบคุณครับ
ราคา
ราคาตามโปรแกรมทัวร์นี้ จะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง วันที่เดินทาง ประเภทห้องพักที่ท่านอยากได้บนเกาะหลีเป๊ะครับ สอบถามราคาที่ 075 502 938 / 085 384 0228
• รหัสทัวร์ KLP001 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน 26 ต.ต. - 3 พ.ค.(ต้องโทรจองล่วงหน้า)
- ราคาเพียงท่านละ 1,900 บาท (เราเปิดรับจองแล้ว โทรจองล่วงหน้ามัดจำ 500 บาท โดยไม่ต้องระบุวันที่เดินทาง)
• รหัสทัวร์ KLP002 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 2 วัน 1 คืน นวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 3,600 บาท
• รหัสทัวร์ KLP003 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล เกาะตะระเตา 2 วัน 1 คืน พักบนฝั่ง
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.- 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 2,900 บาท (รวมอาหารเมนูพิเศษ อาหารซีฟู๊ดจุใจ) เหมาะสำหรับกรุ๊ปสัมมนา
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 5,900 บาท
• โปรแกรม ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์เกาะตุรุเตา เริ่มจากหาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 2,400 บาท (รับคณะเวลา 06.00 น.-07.00 น.) ที่หาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 4,100 บาท รวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 6,400 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์
• โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะตุรุเตา เริ่มจากจังหวัดตรัง (เมืองตรัง บขส สนามบินตรัง)
• รหัสทัวร์ KLP009 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 2,400 บาท
- กำหนดการเดินทางช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 4,100 บาท รวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์
• รหัสทัวร์ KLP011 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน เริ่มจากตรัง
- กำหนดการเดินทางช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 6,400 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์
• โปรแกรม ทัวร์เกาะลังกาวี สตูล
ทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซียวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เที่ยวสุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาอกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง คณะส่วนตัว 8-10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 1,800 บาท
ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน
เที่ยวสุสานพระนางมัสสุหรี ชมพิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์ ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาอกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 2,900 บาท
ทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน
ขึ้นเคเบิ้ลคา - ชมสุสานพระนางมัสสุหรี - จีโอปาร์ค - ช้อปปิ้งตลาดกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 5,500 บาท
• โปรแกรม ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะเลตรัง ทัวร์กระบี่ ทังร์ภูเก็ต
ทัวร์ทะเลตรัง 4 เกาะ วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เกาะม้า เกาะไหง ถ้ำมรกต (เกาะมุก) เกาะกระดาน
- กำหนดการเดินทาง ออกเดินทางได้ทุกวัน ดูโปรแกรมทัวร์ได้ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
ทัวร์ทะเลแหวกกระบี่วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
ชมเกาะไก่ เกาะปอดะ หาดไร่เลย์ ดำน้ำ ดูปะการัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
• โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย เข้ายูนิเวอร์แซลเต็มวัน 4 วัน 3 คืน จากหาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ดูในโปรแกรมทัวร์
- ราคาเพียงท่านละ 6,590 บาท ราคานี้รวมบัตรเข้าชมยูนิเวอร์แซลแล้ว
ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อนไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน
เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า คาเมร่อน (รวมอาหาร 6 มื้อ)
- กำหนดการเดินทาง ที่นี่
- ราคาเพียงท่านละ 4,500 บาท
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง 3 วัน 2 คืน จากหาดใหญ่
เที่ยวครบทุกที่เจาะลึกกรุงกัวลาลัมเปอร์ สัมผัสเมืองใหม่ปุตราจาย่า ถ่ายรูปคู่ตึกแฝดปิโตนัส เต็มอิ่มกับแหล่งบันเทิงระดับโลกเก็นติ้งไฮแลนด์ (เต็มวัน) เที่ยวอดีตเมื่องท่าค้าขาย เกาะปีนัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูได้ ที่นี่
- ราคาเพียงท่านละ 3,980 บาท
 
ข้อมูลเที่ยวหลีเป๊ะ และ ข้อมูลเที่ยวสตูล:
ชาวสตูล | ข้อมูลสตูล | มัสยิดกลางจังหวัดสตูล | พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสตูล | สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง | วัดชนาธิปเฉลิมสตูล | แหลมตันหยงโป | อุทยานแห่งชาติตะรุเตา | ท่องเที่ยวเกาะตะรุเตาสตูล | กิจกรรมบนเกาะตะรุเตา | การเดินทางไปเกาะตะรุเตา | เกาะไข่ | เกาะราวี | เกาะอาดัง-ราวี | การท่องเที่ยวเกาะลังกาวี | เกาะหินงาม | เกาะหลีเป๊ะ | เกาะยาง | เกาะจาบัง | เกาะดง | ถ้ำลอดปูยู | อุทยานแห่งชาติทะเลบัน | ท่องเที่ยวทะเลบัน | น้ำตกธาราสวรรค์ |
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)
ทัวร์ปากบารา หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน ; ทัวร์หลีเป๊ะ จากปากบารา ; แพคเกจหลีเป๊ะ จากปากบารา 3 วัน 2 คืน ; ตั๋วเรือหลีเป๊ะ ปากบารา