จากปากบารา เที่ยวหลีเป๊ะ โซนใน แนะนำให้ใช้แพคเกจ 3 วัน 2 คืน ก็เพียงพอแล้วครับ โดยท่านจะมาที่ท่าเรือปากบาราเอง หรือ ให้เราบริการรับส่งจากสนามบินตรังก็ได้ครับ แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับโปรแกรมทัวร์นี้ เช่น เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ เกาะหินงาม เกาะอาดังราวี เป็นต้นครับ ตามรายการทัวร์ต่อไปนี้ครับ
ปากบารา หลีเป๊ะ โซนใน
กำหนดการเดินทาง
วันแรก
จากสนามบินตรัง-ปะเลี่ยน-ทะเลแหวกตรัง-ปากบารา
ตามเที่ยวบิน
รับคณะ ณ สนามบินตรัง จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ อำเภอปเลี่ยน เพื่อชมความงามของสิงมหัสจรรย์แห่งใหม่ของทะเลตรัง นั้นก็คือ ทะเลแหวกตรัง เชิญท่านเล่นน้ำ ถ่ายรูป ที่มีฉากหลังเป็นเป็นเกาะต่างๆ สวยงามมากครับ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา
เช็คอิน
นำคณะเช็คอินเข้าที่พัก ณ รีสอร์ทที่ปากบารา
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
จากนั้นเช็ญท่านอิสระ
วันที่สอง
จากปากบารา-เกาะตะรุเตา-เกาะไข่-หลีเป๊ะ-อาดัง-ราวี-เกาะหินงาม-ร่องน้ำจาบัง
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
09.30 น.
นำคณะลงเรือ เพื่อเดินทางสู่ เกาะตะรุเตา ให้ท่านแวะถ่ายรูป และชมบรรยากาศ หลังจากนั้นเดินทางต่อสู่ จุดถ่ายรูป และชมบรรยากาศอีก 1 จุด คือ  เกาะไข่ ซุ้มประตูธรรมชาติ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง
บ่าย
นำคณะเช็คอินเข้าที่พัก จากนั้นนัดแนะเวลาเพื่อที่จะไปดำน้ำดูปะการังกัน
จุดดำน้ำปะการังที่เราจะไปกัน มีดังนี้ครับ
- อ่าวสอง เกาะอาดัง
- หาดทรายขาว เกาัะราวี
- เกาะหินงาม
- และร่องน้ำจาบัง ครับจากนั้นเดินทางกลับสู่ เกาะหลีเป๊ะ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ที่รีสอร์ท ครับ
วันที่สาม
จากเกาะหลีเป๊ะ-ปากบารา-สนามบินตรัง
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท
09.00 น.
จากเกาะหลีเป๊ะ นำคณะเดินทางกลับสู่ท่าเรือปากบารา
11.00 น.
เมื่อถึง ท่าเรือปากบารา ให้ท่านเดินชมของซูวีเนียร์ ของฝาก และเตรียมตัว เพื่อเดินทางต่อสู่ สนามบินตรัง
ตามเวลาบิน
ส่งคณะขึ้นเครื่อง ณ สนามบินตรัง
ราคา
 รบกวนท่านโทรสอบถามที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายอ๊อฟฟิต เพราะราคาจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง วันที่เดินทาง และประเภทห้องพักที่ท่านเลือกบนเกาะหลีเป๊ะ ครับ โทร. 085 384 0228 / 075 502 938
• รหัสทัวร์ KLP001 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน 26 ต.ต. - 3 พ.ค.(ต้องโทรจองล่วงหน้า)
- ราคาเพียงท่านละ 1,900 บาท (เราเปิดรับจองแล้ว โทรจองล่วงหน้ามัดจำ 500 บาท โดยไม่ต้องระบุวันที่เดินทาง)
• รหัสทัวร์ KLP002 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 2 วัน 1 คืน นวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 3,600 บาท
• รหัสทัวร์ KLP003 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล เกาะตะระเตา 2 วัน 1 คืน พักบนฝั่ง
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.- 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 2,900 บาท (รวมอาหารเมนูพิเศษ อาหารซีฟู๊ดจุใจ) เหมาะสำหรับกรุ๊ปสัมมนา
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 5,900 บาท
• โปรแกรม ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์เกาะตุรุเตา เริ่มจากหาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 2,400 บาท (รับคณะเวลา 06.00 น.-07.00 น.) ที่หาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 4,100 บาท รวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 6,400 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์
• โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะตุรุเตา เริ่มจากจังหวัดตรัง (เมืองตรัง บขส สนามบินตรัง)
• รหัสทัวร์ KLP009 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 2,400 บาท
- กำหนดการเดินทางช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 4,100 บาท รวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์
• รหัสทัวร์ KLP011 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน เริ่มจากตรัง
- กำหนดการเดินทางช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 6,400 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์
• โปรแกรม ทัวร์เกาะลังกาวี สตูล
ทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซียวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เที่ยวสุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาอกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง คณะส่วนตัว 8-10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 1,800 บาท
ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน
เที่ยวสุสานพระนางมัสสุหรี ชมพิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์ ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาอกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 2,900 บาท
ทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน
ขึ้นเคเบิ้ลคา - ชมสุสานพระนางมัสสุหรี - จีโอปาร์ค - ช้อปปิ้งตลาดกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 5,500 บาท
• โปรแกรม ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะเลตรัง ทัวร์กระบี่ ทังร์ภูเก็ต
ทัวร์ทะเลตรัง 4 เกาะ วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เกาะม้า เกาะไหง ถ้ำมรกต (เกาะมุก) เกาะกระดาน
- กำหนดการเดินทาง ออกเดินทางได้ทุกวัน ดูโปรแกรมทัวร์ได้ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
ทัวร์ทะเลแหวกกระบี่วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
ชมเกาะไก่ เกาะปอดะ หาดไร่เลย์ ดำน้ำ ดูปะการัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
• โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย เข้ายูนิเวอร์แซลเต็มวัน 4 วัน 3 คืน จากหาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ดูในโปรแกรมทัวร์
- ราคาเพียงท่านละ 6,590 บาท ราคานี้รวมบัตรเข้าชมยูนิเวอร์แซลแล้ว
ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อนไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน
เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า คาเมร่อน (รวมอาหาร 6 มื้อ)
- กำหนดการเดินทาง ที่นี่
- ราคาเพียงท่านละ 4,500 บาท
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง 3 วัน 2 คืน จากหาดใหญ่
เที่ยวครบทุกที่เจาะลึกกรุงกัวลาลัมเปอร์ สัมผัสเมืองใหม่ปุตราจาย่า ถ่ายรูปคู่ตึกแฝดปิโตนัส เต็มอิ่มกับแหล่งบันเทิงระดับโลกเก็นติ้งไฮแลนด์ (เต็มวัน) เที่ยวอดีตเมื่องท่าค้าขาย เกาะปีนัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูได้ ที่นี่
- ราคาเพียงท่านละ 3,980 บาท
 
ข้อมูลเที่ยวหลีเป๊ะ และ ข้อมูลเที่ยวสตูล:
ชาวสตูล | ข้อมูลสตูล | มัสยิดกลางจังหวัดสตูล | พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสตูล | สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง | วัดชนาธิปเฉลิมสตูล | แหลมตันหยงโป | อุทยานแห่งชาติตะรุเตา | ท่องเที่ยวเกาะตะรุเตาสตูล | กิจกรรมบนเกาะตะรุเตา | การเดินทางไปเกาะตะรุเตา | เกาะไข่ | เกาะราวี | เกาะอาดัง-ราวี | การท่องเที่ยวเกาะลังกาวี | เกาะหินงาม | เกาะหลีเป๊ะ | เกาะยาง | เกาะจาบัง | เกาะดง | ถ้ำลอดปูยู | อุทยานแห่งชาติทะเลบัน | ท่องเที่ยวทะเลบัน | น้ำตกธาราสวรรค์ |
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)
ปากบารา หลีเป๊ะ โซนใน :  ทัวร์ปากบารา หลีเป๊ะ  :  เที่ยวปากบารา หลีเป๊ะ  :  เกาะหลีเป๊ะ จากปากบารา