ทัวร์วันเดียว / แพคเกจทัวร์ 1 วัน
ทัวร์ตรัง

จากปากบารา เราจะนำท่านสู่ดินแดงแห่ง น้ำทะเลใส่ๆ ชายหาดขาวสวย ปลานานา ชนิด ใช้ครับ ที่ผมจะบอกท่าน ที่นี่ คือ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล เพราะที่นี้ท่านสามารถมาเที่ยวได้ทั้งปี ใน 1 ปี เกาะหลีเป๊ะ จะแบ่งการท่องเที่ยว ออกเป็นหลายๆ โซล และโซลที่เที่ยวสนุกนั่งเรือไม่เหนื่อย นั้นคือท่านต้องท่องเที่ยวหลีเป๊ะ ช่วงเดือนพฤษจิกายน ถึง เดือน กันยายนของทุกไ ปีนะครับ รับของว่าท่านจะต้องเปลี่ยนความคิดในหัวว่า การมาเที่ยวต้องเชื่อคนในพื้นที่สิถึงจะถูก ท่านจะเที่ยวหลีเป๊ะ จากปากบารา หรือ ทัวร์หลีเป๊ะ จากหาดใหญ่ หรือ จากที่อื่นๆ ในเมืองไทย เราก็ให้บริการได้ครับ และก็ให้บริการดีมาตลอด ยืนยันได้จากบริมาณลูกค้าที่บอกต่อ และเพิ่มขึ้นทุกๆ ปีครับ วันนี้เราขอแนะนำโปรแกรมทัวร์หลีเป๊ะ ที่ใช้เดินทางช่วง เดือน พ.ค. ถึง เดือน ก.ย. ของทุกๆ ปีกันนะครับ
วันแรก
ปากบารา-เกาะหลีเป๊ะ
11.30 น.
นำคณะลงเรือ เพือ่เดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ พร้อมกับไกด์เที่ยวสนุกทัวร์ที่ให้การดูแลท่านอย่างดี
เมื่อ
เดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะนำคณะเข้าเช็คอิน ณ รีสอร์ทตามที่ท่านเลือก ซึ่งเที่ยวสนุกทัวร์มีรีสอร์ทให้ท่านเลือกมากมาย
จากนั้น
เชิญท่านอิสระเล่นน้ำหน้าหาดของรีสอร์ท
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
บนเกาะหลีเป๊ะ มีถนนคนเดิน มีบาร์ เซ่เวนอีเล็ปเว่น มีหมู่บ้านของชาวเกาะ และกิจกรรมทางน้ำต่าง
วันที่สอง
ดำน้ำดูปะการังทะเลเกาะหลีเป๊ะ
เช้า
บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท
09.00 น.
นำคณะไปท่องเที่ยวจุดต่างๆ ของแพคเกจทัวร์หลีเป๊ะ เช่น อ่าวแม่หม้าย , อ่าวทรายดูด , อ่าวตะโล๊ะบุยะ , เกาะกระ , หินขาว , เกาะตาลัง ,
อาหารเที่ยวเป็นแบบกล่อง เพื่อความสะดวกของพวกเราในการเล่นน้ำครับ
ค่ำ
รับประทานอาหารที่รีสอร์ทเหมือนเดิมครับ แต่เปลี่ยนเมนูอาหารให้ทั้งหมดครับ
วันที่สาม
เกาะหลีเป๊ะ-กลับปากบารา
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร
08.30 น.
นั่งเรือเล็ก เพื่อที่จะเดินทางไปยังที่โป๊ะ จากนั้นนั่งเรือสบีทโบ้ทเดินทางกลับสู่ ปากบารา
11.00 น.
ถึงท่าเรือปากบาราโดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ
ราคาต่อท่าน : ตรวจสอบราคาได้ที่ เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955
ราคานี้รวม:
- ค่าเรือตลอดการเดินทาง
- ค่าที่พัก 2 คืน
- ค่าอาหาร 5 มื้อ
- ค่าไกด์นำเที่ยว
- ค่าประกันภัยการเดินทาง
- ค่าผลไม้ น้ำดื่ม ขนม
- ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ
โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล ยอดนิยม (คณะครบ 2 ท่านออกเดินทางได้ทุกวัน) เริ่มท่าเรือปากบารา
• รหัสทัวร์ KLP001 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน 26 ต.ต. - 3 พ.ค. (ต้องโทรจองล่วงหน้า)
- ราคาเพียงท่านละ 1,900 บาท (เราเปิดรับจองแล้ว โทรจองล่วงหน้ามัดจำ 500 บาท โดยไม่ต้องระบุวันที่เดินทาง)
• รหัสทัวร์ KLP002 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 2 วัน 1 คืน นวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 3,600 บาท
• รหัสทัวร์ KLP003 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล เกาะตะระเตา 2 วัน 1 คืน พักบนฝั่ง
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 2,900 บาท (รวมอาหารเมนูพิเศษ อาหารซีฟู๊ดจุใจ) เหมาะสำหรับกรุ๊ปสัมมนา
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 5,900 บาท
• โปรแกรม ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะเลตรัง ทัวร์กระบี่ ทังร์ภูเก็ต
ทัวร์ทะเลตรัง 4 เกาะ วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เกาะม้า เกาะไหง ถ้ำมรกต (เกาะมุก) เกาะกระดาน
- กำหนดการเดินทาง ออกเดินทางได้ทุกวัน ดูโปรแกรมทัวร์ได้ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
ทัวร์ทะเลแหวกกระบี่วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
ชมเกาะไก่ เกาะปอดะ หาดไร่เลย์ ดำน้ำ ดูปะการัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
แพคเกจทัวร์หลีเป๊ะ ราคาถูก
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)