ร้านอาหารบังดอนน่องไก่สตูล
การที่ท่านจะท่องเที่ยวสตูลให้ถึงสตูลนั้น เราแนะนำให้ท่านได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตของชาวมุสลิม เช่น อาหารการกิน โรตี ชาชัก เพราะกว่า 74 เปอร์เซ็นของชาวจังหวัดสตูลนับถือศาสนาอิสลาม แต่วันนี้เราขอแนะนำ ร้านอาหารบังดอนน่องไก่ เป็นร้านธรรมดาริมถนนสาย ฉลุง สู่ ตัวเมืองสตูล สังเกตง่ายๆ เมื่อเลยสพานตายายไปประมาณ 400 เมตร ร้านจะตั้งอยู่ซ้ายมือ อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียพิมานฯ หากท่านมีโอกาสผ่านไปผ่านมาแนะนำเลยครับผม เรารับรองว่าท่านต้องหาเวลามาทานอีกสอบสองเป็นแน่ วันนี้ดูรูปไปก่อนครับผม
ตัวอย่างดปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล สำหรับท่านที่อยู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยท่านสามารถเดินทางได้ โดยการซื้อตั๋วเครื่องบินจากเชียงใหม่ บินลงที่หาดใหญ่ แล้วจองแพคเกจทัวร์จากเราเที่ยวสนุกทัวร์ โดยที่แนะนำให้เลือกแพคเกจทัวร์ที่เริ่มต้น และรวมค่ารถรับส่งจากหาดใหญ่แล้ว ไม่ว่าท่านจะเป็นคณะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือ จะเป็นกรุ๊ปสำนักงาน องค์กรต่างๆ ลองปรึกษาเราได้ที่ โทร. 075 502 938 / 085 384 0228 ลองดูโปรแกรมทัวร์ดังต่อไปนี้ แต่ทั้งนี้ท่านสามารถปรับโปรแกรมทัวร์ให้เหมาะสมกับคณะของท่านได้
วันแรก
เชียงใหม่ หาดใหญ่
21.00 น.
มัคคุเทศก์ของบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ให้การต้อนรับคณะ ณ สนามบินหาดใหญ่ จากนั้นนำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พักในตัวเมืองหาดใหญ่
พัก
ณ โรงแรมวีแอลหาดใหญ่ (ใกล้ตลาดกิมหยง) ดูเว็บไซต์: https://vlhatyaihotel.com
วันที่สอง
หาดใหญ่ สตูล ปากบารา เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
06.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)
07.00 น.
นำคณะเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา จ.สตูล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)
09.00 น.
นำคณะลงเรือสปีทโบ้ท (กรุ๊ปส่วนตัวมีเฉพาะคณะเรา) เดินทางสู่ เกาะตะระเตา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมื่อถึง เกาะตะรุเตา เกาะแห่งตามนาน ท่านจะได้รับฝังเรื่องราวผ่านการร้อยเรียงของมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญในเส้นทางนี้ และท่านจะสบายใจมากขึ้นด้วยทีมสต๊าฟผู้เป็นมิตร ให้ท่านมีเวลาถ่ายรูป และสักการะศาลเจ้าพ่อตะรุเตาตามความเชื่อ
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ชายหาดเกาะตะรุเตา (2) แบบกล่อง จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
หลังจากนั้น นำคณะสู่ เกาะที่เป็นสัญญาลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของสตูล ณ เกาะไข่ เกาะที่ทำให้นักท่องเที่ยวรู้จักมุขแท้แห่งอันดามันนั้นคือ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา ให้คณะได้ถ่ายรูปและมีเวลาในการลอดซุ้มประตูหินธรรมชาติกลางทะเลที่เมื่อถ่านรูปออกมาแล้วท่านจะ
ไม่ลืมว่าครั้งหนึ่งท่านได้มายืนอยู่ ณ ที่แห่งนี้ เกาะไข่ ทะเลสตูล จนได้เวลาพอสมควรนำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ เกาะหลีเป๊ะ
16.00 น.
ให้ท่านได้ผ่อนคลายอย่างเต็มที่กับโปรแกรมท่องเที่ยวที่ไม่รีบเร่ง ปล่อยให้ท่านได้สัมผัสทะเลอันดามันกับการเล่นน้ำทะเลหน้ารีสอร์ท หรือจะเลือกนั่งพักผ่อน หรือเลือกซื้อของย่านถนนคนเดิน (walking street)  บนเกาะหลีเป๊ะ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องหารหารของรีสอร์ท (3)
พัก
ณ วารินบิชรีสอร์ท หาดพัทยา เกาะหลีเป๊ะ (ห้องแอร์ทุกห้อง) ดูเว็บไซต์: http://www.varinbeachresort.com  
วันที่สาม
เกาะหลีเป๊ะ  เกาะอาดังราวี  หาดทรายขาว เกาะยาง เกาะหินงาม
06.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (4)
08.00 น.
นำท่านสัมผัสความตื่นเต้น และความประทับใจ พร้อมดำน้ำตื้นดูปะการัง อย่างจุใจ ณ อ่าวสอง หาดทรายขาว-เกาะราวี นำท่านเล่นน้ำหนาชายหาดพร้อมกับหมู่ปลานานาชนิด หลังจากนั้นนำท่านชมปะการังผักกาด ปะการังเขากวาง ฌ เกาะยาง และนำท่านเดินทางสู่เกาะหินงาม ชมหาดหินอันสวยงาม หลังจากนั้นนำท่านชมปะการังเจ็ดสี และธรรมชาติใต้ท้องทะเลอันสวยงาม ณ ร่องน้ำจาบัง
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ชายหาด(5) แบบกล่อง
บ่าย
เปลี่ยนเครื่องแต่งกาย เพื่อเดินทางกลับสู่ ท่าเรือปากบารา
16.30 น.
คณะเดินทางถึงท่าเรือปากบารา จากนั้นนำคณะเดินทางต่อสู่ อ.หาดใหญ่
18.00 น.
บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (6)
พัก
ณ โรงแรมวีแอลหาดใหญ่ (ใกล้ตลาดกิมหยง) ดูเว็บไซต์: https://vlhatyaihotel.com
วันที่สี่
หาดใหญ่ อิสระช้อปปิ้งตลากกิมหยง ตลาดสันติสุข สนามบินหาดใหญ่
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
08.00 น.
จากนั้นให้ท่านเที่ยวอิสระที่หาดใหญ่ จนถึงเวลานัดหมารถตู้มารับคณะเพื่อส่งสนามบินหาดใหญ่
10.00 น.
นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ พร้อมส่งคณะขึ้นเครื่องเดินทางกลับสู่ จังหวัดเชียใหม่
โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล ยอดนิยม (คณะครบ 2 ท่านออกเดินทางได้ทุกวัน) เริ่มท่าเรือปากบารา
• รหัสทัวร์ KLP001 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน 26 ต.ต. - 3 พ.ค. (ต้องโทรจองล่วงหน้า)
- ราคาเพียงท่านละ 1,900 บาท (เราเปิดรับจองแล้ว โทรจองล่วงหน้ามัดจำ 500 บาท โดยไม่ต้องระบุวันที่เดินทาง)
• รหัสทัวร์ KLP002 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 2 วัน 1 คืน นวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 3,790 บาท
• รหัสทัวร์ KLP003 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล เกาะตะระเตา 2 วัน 1 คืน พักบนฝั่ง
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 2,900 บาท (รวมอาหารเมนูพิเศษ อาหารซีฟู๊ดจุใจ) เหมาะสำหรับกรุ๊ปสัมมนา
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 4,750 บาท
• โปรแกรม ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะเลตรัง ทัวร์กระบี่ ทังร์ภูเก็ต
ทัวร์ทะเลตรัง 4 เกาะ วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เกาะม้า เกาะไหง ถ้ำมรกต (เกาะมุก) เกาะกระดาน
- กำหนดการเดินทาง ออกเดินทางได้ทุกวัน ดูโปรแกรมทัวร์ได้ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
ทัวร์ทะเลแหวกกระบี่วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
ชมเกาะไก่ เกาะปอดะ หาดไร่เลย์ ดำน้ำ ดูปะการัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
โปรแกรมทัวร์ล่องแก่งสตูล + ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

2 วัน 1 คืน ทัวร์ล่องแก่งสตูล เกาะหลีเป๊ะ
เที่ยวครบ ถ้ำภูผาเพชร น้ำตกวังสายทอง ล่องแก่งวังสายทอง เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะราวี เกาะอาดัง เกาะหลีเป๊ะ

ทัวร์ล่องแก่งสตูล + เกาะหลีเป๊ะ
ล่องแก่งวังสายทอง เที่ยวทริปดำน้ำเกาะหลีเป๊ะ เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง
พักบนเกาะหลีเป๊ะ 1 คืน

ทัวร์หลีเป๊ะ ล่องแก่งสตูล 2 วัน 1 คืน
เที่ยวครบทริปดำดูปะการังที่หลีเป๊ะ อ่าวสอง เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะยาง เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง

'
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)