แหล่งท่องเที่ยวในสตูล
แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน เป็นโปรแกรมทัวร์ที่ค่อนข้างที่จะยาว และใช้เวลาอยู่บนเกาะ 2 คืน เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเล่นน้ำหน้ารีสอร์ท พักผ่อน นอน หรือสัมผัสกิจกรรมต่างๆบนเกาะอย่างยาวนาน
กำหนดการเดินทาง
วันแรก
ปากบารา เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
10.30 น.
ทุกท่านพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ที่ ท่าเทียบเรือปากบารา นำคณะลงเรือ เพื่อเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ ระหว่างทางให้คณะแวะ เกาะตะรุเตา  นำท่านถ่ายภาพแห่งความประทับใจพร้อมแวะเยี่ยมชม อุทยานเกาะตะรุเตา บริการอาหารกลางวัน (1) (แบบกล่อง) หลังจากนั้นเดินทางสู่เกาะไข่ นำท่านชมซุ้มประตูหิน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลไว้เป็นที่ระลึก
14.30 น.
ถึง เกาะหลีเป๊ะ  จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ (2) ณ รีสอร์ทที่พัก จากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง
เกาะหลีเป๊ะ เกาะหินงาม ร่องจาบัง หาดทรายขาว เกาะยาง เกาะอาดัง
07.00 น.
บริการอาหารเช้า (3)  ณ รีสอร์ทที่พัก
08.00 น.
นำคณะดำน้ำ ณ าดทรายขาว - เกาะราวีนำท่านเล่นน้ำหน้าชายหาดพร้อมกับหมู่ปลานานาชนิด หลังจากนั้นนำท่านชมปะการังผักกาด ปะการังเขากวาง ณ..เกาะยาง และต่อด้วยจุดดำน้ำ ณ อ่าวสอง
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน (4) แบบกล่อง
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่เกาะหินงาม ชมหาดหินอันสวยงาม  หลังจากนั้นนำท่านชมปะการังเจ็ดสี และธรรมชาติใต้ท้องทะเลอันสวยงาม  ณ..ร่องน้ำจาบั
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก ณ เกาะหลีเป๊ะ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (5) จากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม
เกาะหลีเป๊ะ กลับ ท่าเรือปากบารา
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (6)
09.00 น.
นำคณะเดินทางกลับสู่ ท่าเทียบเรือปากบารา พร้อมมัคคุเทศก์คอยให้บริการ
10.30 น.
(เวลาโดยประมาณ) คณะเดินทางถึงท่าเรือปากบาราโดยสวัสดิภาพฯ
ราคา
ราคาท่านละ 5,900 บาท หรือสอบถามที่ 081 415 5955 / 075 502 938
• รหัสทัวร์ KLP001 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน 26 ต.ต. - 3 พ.ค. (ต้องโทรจองล่วงหน้า)
- ราคาเพียงท่านละ 1,900 บาท (เราเปิดรับจองแล้ว โทรจองล่วงหน้ามัดจำ 500 บาท โดยไม่ต้องระบุวันที่เดินทาง)
• รหัสทัวร์ KLP002 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 2 วัน 1 คืน นวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 3,290 บาท
• รหัสทัวร์ KLP003 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล เกาะตะระเตา 2 วัน 1 คืน พักบนฝั่ง
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 2,900 บาท (รวมอาหารเมนูพิเศษ อาหารซีฟู๊ดจุใจ) เหมาะสำหรับกรุ๊ปสัมมนา
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 4,750 บาท
• โปรแกรม ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์เกาะตุรุเตา เริ่มจากหาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 2,400 บาท (รับคณะเวลา 06.00 น.-07.00 น.) ที่หาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 4,100 บาท รวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 6,400 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์
• โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะตุรุเตา เริ่มจากจังหวัดตรัง (เมืองตรัง บขส สนามบินตรัง)
• รหัสทัวร์ KLP009 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 2,400 บาท
- กำหนดการเดินทางช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 4,100 บาท รวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์
• รหัสทัวร์ KLP011 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน เริ่มจากตรัง
- กำหนดการเดินทางช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 6,400 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์
• โปรแกรม ทัวร์เกาะลังกาวี สตูล
ทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซียวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เที่ยวสุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาอกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง คณะส่วนตัว 8-10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 1,800 บาท
ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน
เที่ยวสุสานพระนางมัสสุหรี ชมพิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์ ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาอกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 2,900 บาท
ทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน
ขึ้นเคเบิ้ลคา - ชมสุสานพระนางมัสสุหรี - จีโอปาร์ค - ช้อปปิ้งตลาดกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 5,500 บาท
• โปรแกรม ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะเลตรัง ทัวร์กระบี่ ทังร์ภูเก็ต
ทัวร์ทะเลตรัง 4 เกาะ วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เกาะม้า เกาะไหง ถ้ำมรกต (เกาะมุก) เกาะกระดาน
- กำหนดการเดินทาง ออกเดินทางได้ทุกวัน ดูโปรแกรมทัวร์ได้ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
ทัวร์ทะเลแหวกกระบี่วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
ชมเกาะไก่ เกาะปอดะ หาดไร่เลย์ ดำน้ำ ดูปะการัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
• โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย เข้ายูนิเวอร์แซลเต็มวัน 4 วัน 3 คืน จากหาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ดูในโปรแกรมทัวร์
- ราคาเพียงท่านละ 6,590 บาท ราคานี้รวมบัตรเข้าชมยูนิเวอร์แซลแล้ว
ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อนไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน
เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า คาเมร่อน (รวมอาหาร 6 มื้อ)
- กำหนดการเดินทาง ที่นี่
- ราคาเพียงท่านละ 4,500 บาท
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง 3 วัน 2 คืน จากหาดใหญ่
เที่ยวครบทุกที่เจาะลึกกรุงกัวลาลัมเปอร์ สัมผัสเมืองใหม่ปุตราจาย่า ถ่ายรูปคู่ตึกแฝดปิโตนัส เต็มอิ่มกับแหล่งบันเทิงระดับโลกเก็นติ้งไฮแลนด์ (เต็มวัน) เที่ยวอดีตเมื่องท่าค้าขาย เกาะปีนัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูได้ ที่นี่
- ราคาเพียงท่านละ 3,980 บาท
 
ᾤࡨŵѧ ʵ ѧ ҤҶ١ д

ŵѧ + 2 ѹ 1 ׹
Ш·  ú 4 ҹ ͡Թҧءѹ
Ҥ ͺ

ᾤࡨŵѧ 3 ѹ 2 ׹

ŵѧ + 3 ѹ 2 ׹
Ƿ駷 ͧ͡ŷ§ Ҵ ҡȴ
͡Ƿŵѧ ʵ

Իŵѧ + 3 ѹ 2 ׹
ǤúŵѧѹԻ + ѡ 1 ׹
Ш¡ 4 ҹ ͡Թҧءѹ
ѧ ѧ 4 ѹ 3 ׹

ԻǷŵѧ + 4 ѹ 3 ׹
Ш·ú 4 ҹ ö ͡Թҧءѹ

ŵѧ + + ѧ 4 ѹ 3 ׹
ѡҡ 1 ׹ / 1 ׹ / ѧ 1 ׹
Ш· ú 4 ҹ ͡Թҧءѹ
ͧʵ +

2 ѹ 1 ׹ ͧʵ
Ǥú ټྪ ӵѧ·ͧ ͧѧ·ͧ Թ ͧӨҺѧ Ҵѧ

ͧʵ +
ͧѧ·ͧ ǷԻӹ Ҵѧ Թ ͧӨҺѧ
ѡ 1 ׹

ͧʵ 2 ѹ 1 ׹
ǤúԻӴٻСѧ ͧ Ҵѧ ҧ Թ ͧӨҺѧ

ᾤࡨҡ+ 3 ѹ 2 ׹
ѡ 1 ׹
ѡͻҡ 1 ׹
ᾤࡨ 1 ׹ 2 ѹ
ѡ 1 ׹
ѡ Varin Beach Resort Lipe
- öѺ
- 2
- ѡ 1 ׹
- ʻշ귢ҡѺ
- Իӹӵеҧ
- 䡴͹ӹ
- طҹ
Ҥ ҹ 2,700 ҷ
ҤʹԹ ҹ 3,100 ҷ

Ŵ ԡç

Ի 2 ѹ 1 ׹
ѡ BELLA VISTA RESORT
Ǵѧ::
-öѺ

-ҵʻշ귡Ѻ
- 2
-ͧѡ 1 ׹
-䡴ŵ͹ӹ
Ǥú⫹ Թ ͧӨҺѧ ҧ ͧ Ҵѧ Ҵ¢
Ҥ ҹ 2,790 ҷ
ҤʹԹ ҹ 3,190 ҷ

Ŵ ԡç

ข้อมูลเที่ยวหลีเป๊ะ และ ข้อมูลเที่ยวสตูล:
ชาวสตูล | ข้อมูลสตูล | มัสยิดกลางจังหวัดสตูล | พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสตูล | สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง | วัดชนาธิปเฉลิมสตูล | แหลมตันหยงโป | อุทยานแห่งชาติตะรุเตา | ท่องเที่ยวเกาะตะรุเตาสตูล | กิจกรรมบนเกาะตะรุเตา | การเดินทางไปเกาะตะรุเตา | เกาะไข่ | เกาะราวี | เกาะอาดัง-ราวี | การท่องเที่ยวเกาะลังกาวี | เกาะหินงาม | เกาะหลีเป๊ะ | เกาะยาง | เกาะจาบัง | เกาะดง | ถ้ำลอดปูยู | อุทยานแห่งชาติทะเลบัน | ท่องเที่ยวทะเลบัน | น้ำตกธาราสวรรค์ |
แพคเกจหลีเป๊ะ 1 วัน : แพคเกจเที่ยวหลีเป๊ะ 1 วัน | แพคเกจเที่ยวเกาะหลีเป๊ะวันเดย์ทริป | แพคเกจหลีเป๊ะเดย์ทริป | แพคเกจท่องเที่ยวหลีเป๊ะ | แพคเกจทัวร์หลีเป๊ะ ราคาถูก | แพคเกจทัวร์หลีเป๊ะ 1 คืน 2 วัน | แพคเกจเที่ยวหลีเป๊ะ 1 คืน 2 วัน | โปรแกรมเที่ยวหลีเป๊ะ 1 คืน 2 วัน | Ի  | 
โปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน โดยแยงตามสถานที่พัก รีสอร์ทต่างๆ บนเกาะหลีเป๊ะ
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)
ᾤࡨ 3 ѹ 2 ׹, ᾤࡨ 3 ѹ 2 ׹, ᾤࡨе 3 ѹ 2 ׹