ทัวร์วันเดียว / แพคเกจทัวร์ 1 วัน
ทัวร์ตรัง

แพคเกจเที่ยวเกาะหลีเป๊ะวันเดย์ทริป เป็นโปรแกรมทัวร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของทะเลสตูลในปัจจุบัน เนื่องจากราคาไม่แพงแถม เป็นแพคเกจทัวร์สตูล ที่เที่ยวไม่เหนื่อย ท่านจะบินมาลง สนามบินตรัง สนามบินหาดใหญ่ เลือกพักที่สินเกียรติบุรี เป็นที่พักที่ตั้งอยู่ในเมืองสตูล ใกล้โรงแรมวันเสาร์จะมรถนนคนเดิน หาอาหารรับประทานได้ง่าย ท่านที่สนใจพักที่นี้ลองดูแพคเกจเที่ยวเกาะหลีเป๊ะวันเดย์ทริป ต่อไปนี้นะครับ เลือกเที่ยวหลีเป๊ะอย่างชาญฉลาด เที่ยวกับเรา เที่ยวสนุกทัวร์ 075 502 938
วันแรก
รับสนามบิน-ไปส่งที่สินเกียรติบุรี-อิสระ
.......น.
ตามเวลาที่ท่านมาถึง รถตู้รอรับคณะ ณ สนามาบินตรัง หรือ สนามบินหาดใหญ่ เพื่อเดินทางต่อสู่ ที่พัก คือ โรงแรม สินเกียรติบุรี
จากนั้นให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย
วันที่สอง
จากโรงแรม-ท่าเรือปากบารา-เข้าสู่ทริปทะเลเกาะหลีเป๊ะ
เช้า
รับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรมได้เลยครับ
08.00 น.
รถรับคณะ จากโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือปากบารา
09.00 น.
ไกด์นำคณะล่งเรือ เพื่อเข้าสู่ โปรแกรมเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ ที่มีจุดต่างๆ ดังนี้ เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ เกาะอาดังราวี เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง
15.30 น.
ไกด์นำคณะเดินทางกลับสู่ท่าเรือปากบารา-จากนั้นรถตู้จะไปส่งท่านที่โรงแรมสินเกียรติบุรี
พัก
ท่านพักที่โรงแรมสินเกียรติบุหรี ในเมืองสตูลเหมือนเดิมครับ
วันที่สาม
โรงแรม-ไปสนามบิน
เช้า
รับประทานอาหารที่ห้องอาหาร
จากนั้นตามเวลาที่ท่านนัดหมาย รถจะไปรับท่าน เพื่อไปส่งท่าน ณ สนามบิน หรือ จุดที่ท่านสะดวก
โรงแกรมทัวร์นี้รวม:
- รถรับส่ง จากสนามบิน
- ค่าที่พัก ณ โรงแรมสินเกียร์บุหรีสตูล
- ค่าอาหาร 3 มื้อ
- ค่าไกด์นำเที่ยววันที่ดำน้ำ
- ค่าประกันภัยการเดินทาง
ราคาต่อท่าน : สอบถามเจ้าหน้าที่ เพราะราคาขึ้นอยู่กับโรงแรมที่พักที่ท่านเลือก โทร.075 502 938 / 085 384 0228
โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล ยอดนิยม (คณะครบ 2 ท่านออกเดินทางได้ทุกวัน) เริ่มท่าเรือปากบารา
• รหัสทัวร์ KLP001 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน 26 ต.ต. - 3 พ.ค. (ต้องโทรจองล่วงหน้า)
- ราคาเพียงท่านละ 1,900 บาท (เราเปิดรับจองแล้ว โทรจองล่วงหน้ามัดจำ 500 บาท โดยไม่ต้องระบุวันที่เดินทาง)
• รหัสทัวร์ KLP002 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 2 วัน 1 คืน นวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 3,600 บาท
• รหัสทัวร์ KLP003 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล เกาะตะระเตา 2 วัน 1 คืน พักบนฝั่ง
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 2,900 บาท (รวมอาหารเมนูพิเศษ อาหารซีฟู๊ดจุใจ) เหมาะสำหรับกรุ๊ปสัมมนา
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 5,900 บาท
• โปรแกรม ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะเลตรัง ทัวร์กระบี่ ทังร์ภูเก็ต
ทัวร์ทะเลตรัง 4 เกาะ วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เกาะม้า เกาะไหง ถ้ำมรกต (เกาะมุก) เกาะกระดาน
- กำหนดการเดินทาง ออกเดินทางได้ทุกวัน ดูโปรแกรมทัวร์ได้ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
ทัวร์ทะเลแหวกกระบี่วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
ชมเกาะไก่ เกาะปอดะ หาดไร่เลย์ ดำน้ำ ดูปะการัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
แพคเกจหลีเป๊ะ 1 วัน : แพคเกจเที่ยวหลีเป๊ะ 1 วัน | แพคเกจเที่ยวเกาะหลีเป๊ะวันเดย์ทริป | แพคเกจหลีเป๊ะเดย์ทริป | แพคเกจท่องเที่ยวหลีเป๊ะ | แพคเกจทัวร์หลีเป๊ะ ราคาถูก | แพคเกจทัวร์หลีเป๊ะ 1 คืน 2 วัน | แพคเกจเที่ยวหลีเป๊ะ 1 คืน 2 วัน | โปรแกรมเที่ยวหลีเป๊ะ 1 คืน 2 วัน |
แพคเกจเที่ยวเกาะหลีเป๊ะวันเดย์ทริป
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)