ทัวร์วันเดียว / แพคเกจทัวร์ 1 วัน
ทัวร์ตรัง

ข้อมูลสตูล
สตูล เป็นจังหวัดทางภาคใต้ของไทยตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลตะวันตก และมีพื้นที่ติดชายแดน ไทย – มาเลเซีย  ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นเนินสูง ที่ราบป่าเขา และห้วยน้ำลำธาร ทางด้านตะวันออกของพื้นที่ตอนกลางใกล้ชายทะเลเป็นที่ราบ มีภูเขาและที่ราบลุ่ม ส่วนชายฝั่งทะเลเป็นที่ราบและป่าชายเลนน้ำท่วมถึง มีป่าโกงกางและไม้แสมด้านทิศตะวันตก รายล้อมไปด้วยทิวทัศน์อันสวยงามกว่าแปดสิบเกาะที่รู้จักกันดี และมีชื่อเสียง คือ หมู่เกาะตะรุเตา หมู่เกาะอาดัง – ราวี หลีเป๊ะ และหมู่เกาะเภตรา 
           สตูลอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ๙๗๓ กิโลเมตร ขนาดพื้นที่ ๒,๔๗๘ ตารางกิโลเมตร มีชายทะเลยาว  ๑๔๔.๘ กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม สตูลแบ่งการปกครองออกเป็นอำเภอ คือ อำเภอควนโดน อำเภอท่าแพ อำเภอควนกาหลง อำเภอละงู อำเภอทุ่งหวัง และอำเภอมะนัง
            คำว่า สตูล ทาจากคำภาษามาลายู “สโตย” แปลว่ากระท้อน หรือต้นกระท้อน ซึ่งเป็นผลไม้ที่ขึ้นชุกชุมในท้องที่ โดยชาวมาเลเซียจะเรียกจังหวัดสตูลว่า “นัครีสโตย” ซึ่งมีความหมายเดียวกันกับกระท้อนต่อมาสตูลได้รับการขนานนามว่า “นครสโตยมำบังสการา” Negeri Setoi Mumbang Segara แปลเป็นไทยว่าเมืองแห่งพระสมุทรเทวา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดมาจนถึงปัจจุบัน
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ             : ติดต่อกับอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา, อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง และอำเภอปะเหลียน   
                       จังหวัดตรัง
ทิศใต้                 : ติดต่อกับรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันออก     : ติดต่อกับอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซียทิศตะวันตก       : ติดต่อกับทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย
การเดินทาง
รถยนต์
        จากกรุงเทพฯใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๔ ผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ผ่านจังหวัดนครศรีธรรมราช และสามารถเลือกเดินทางได้ ๒ เส้นทางคือ ทางหลวงหมายเลข ๔ นครศรีธรรมราช – พัทลุง – อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา แล้วแยกขวาไปตามทางหลวงหมายเลข ๔o๓ จังหวัดตรัง ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข ๔o๔ ผ่านอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๔๑๖ ผ่านอำเภอทุ่งหว้าและอำเภอละงู เข้าสู่จังหวัดสตูล
รถไฟ
       สามารถเดินทางไปกับขบวนรถกรุงเทพฯ – ยะลา  กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ หรือ  กรุงเทพฯ – สุไหงโก-ลก
ลงที่สถานีรถไฟหาดใหญ่ จากนั้นต่อรถตู้โดยสาร หรือรถโดยสารประจำทางเข้าจังหวัดสตูล ระยะทาง ๙๘ กิโลเมตร หรือเดินทางกับขบวนรถ กรุงเทพฯ – ตรัง, กรุงเทพฯ – กันตัง ลงที่สถานีรถไฟตรังนั่งรถประจำทางรถตู้ หรือแท็กซี่ เข้าสู่จังหวัดสตูล สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถานีรถไฟหัวลำโพง
โทร. ๑๖๙o, o ๒๒๒๓ ๗o๑o, o ๒๒๒o ๔๓๓๔
www.railway.co.th
รถโดยสารประจำทาง
         มีรถโดยสารปรับอากาศ กรุงเทพฯ – สตูล ทุกวัน จากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. O ๒๘๙๔  ๖๑๒๒
สำหรับบริษัทเอกชน ติดต่อ
บริษัทศรีสุเทพทัวร์  โทร. O ๒๘๙๔  ๖๑๑๖ – ๘
บริษัททรัพย์ไพศาลทัวร์ โทร. O ๒๘๙๔  ๖o๔o – ๑, o๗๕  ๒๑๘๗๑๘
บริษัทขนส่งจำกัด  โทร. O ๒๔๓๔  ๗๑๙๒, o๗๕  ๒๑o๔๕๕
การเดินทางโดยรถโดยสาร
           เส้นทางที่ 1 จากตรัง – สตูล
           รถโดยสารประจำทาง ตรัง – สตูล มีรถโดยสารประจำทางจากตัวเมืองตรัง ถนนรัษฎา  ตั้งแต่เวลา
o๖.oo – ๑๗.๓O น. ใช้เวลาการเดินทางประมาณ ๒ ชั่วโมง
           รถแท็กซี่ ตรัง – สตูล มีรถแท็กซี่บริการจากตัวเมืองตรัง ถนนรัษฎา ติดกับคิวรถโดยสารประจำทาง บริการตั้งแต่เวลา o๖.oo – ๑๗.๗o น. ใช้เวลาการเดินทางประมาณ ๒ ชั่วโมง
            เส้นทางที่ 2 จากตรัง – ท่าเรือปากบารา
            รถตู้ เฉพาะช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เมษายนของทุกปี) จากหน้าสถานีรถไฟตรัง มีบริการรถตู้โดยสารวันละ ๒ เที่ยว เวลา o๙.๓o น. และ ๑๑.๓o น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๒ ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท เค.เค ทราเวล แอนด์ ทัวร์ โทร. O๗๕  ๒๑๑๑๙๘
             เส้นทางที่ 3 จากหาดใหญ่ – สตูล
             รถโดยสารประจำทาง จากสถานีขนส่งหาดใหญ่ มีบริการรถโดยสารปรับอากาศตั้งแต่เวลา
 o๕.๔o – ๑๘.๓o น. รถออกทุก ๑๕ นาที ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๒ ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท สตูลขนส่ง จำกัด (หาดใหญ่) โทร. O๗๔ ๒๔๓๗๙๗ บริษัท สตูลขนส่ง จำกัด (สตูล) โทร. O๗๔ ๗๑๑๒๒๙, o๗๔ ๗๑๑๑๔๙
             รถตู้โดยสาร จอดที่หน้าตลาดเกษตรฯ ถนนเพชรเกษม ตั้งแต่เวลา o๖.๓o – ๑๙.oo น. รถจะออกทุก ๓o นาที ใช้เวลาเดินทาง ๑ ชั่วโมง ๔๕ นาที (สามารถนั่งรถตุ๊กๆ จากหน้าสถานีรถไฟไปลงที่ตลาดเกษตรฯ ราคา ๑o – ๒o บาท) สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท สตูลขนส่ง จำกัด (คิวรถตู้หาดใหญ่)                      โทร. O๗๔ ๒๔๕๖๕๕
               เส้นทางที่ 4 จากหาดใหญ่ – ท่าเรือปากบารา
               รถตู้โดยสาร จอดที่หน้าตลาดเกษตรฯ ถนนเพชรเกษม ตั้งแต่เวลา o๗.๓o – ๑๘.๓o น. รถจะออกทุก ๑ ชั่วโมง ใช้เวลาเดินทาง ๒ ชั่วโมง (สามารถนั่งรถตุ๊กๆจากหน้าสถานีรถไฟไปลงที่ตลาดเกษตรฯ ราคา ๑o บาท) สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท สตูลขนส่ง จำกัด (คิวรถตู้หาดใหญ่) โทร. O๗๔ ๒๔๕๖๕๕
เครื่องบิน
            เส้นทางที่ 1
            กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ แล้วต่อรถแท็กซี่ หรือรถโดยสารประจำทาง จากตัวอำเภอหาดใหญ่เข้าจังหวัดสตูล อีกประมาณ ๙๘ กิโลเมตร
            สอบถามรายละเอียดได้ที่
            บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
            โทร. ๑๕๖๖, o๒ ๒๘o oo๖o, o๒ ๖๒๘ ๒ooo
             www.thaiairways.com
            เส้นทางที่ 2
            กรุงเทพฯ – ตรัง แล้วต่อด้วยรถประจำทาง หรือรถแท็กซี่ จากในเมืองสู่จังหวัดสตูล
            สอบถามรายละเอียดได้ที่
            สายการบินนกแอร์ : โทร ๑๓๑๘ หรือ o๒ ๖๒๗ ๒ooo, o๗๕ ๒๑๒๒๒๙
            www.nokair.com
            สายการบิน วัน ทู โก : โทร ๑๑๒๖ หรือ o๒ ๒๒๙ ๔๑oo – ๑
            www.fly12go.com
ระยะทางจากอำเภอเมืองสตูลไปอำเภอต่างๆ
             อำเภอควนโดน                         ๒๑ กิโลเมตร
             อำเภอท่าแพ                              ๒๘ กิโลเมตร
             อำเภอควนกาหลง                     ๓๒ กิโลเมตร
             อำเภอละงู                                 ๕o กิโลเมตร
             อำเภอทุ่งหว้า                          ๗๖ กิโลเมตร
             อำเภอมะนัง                            ๔o กิโลเมตร
การเดินทางจากจังหวัดสตูลไปจังหวัดใกล้เคียง
             จังหวัดสงขลา                         ๑๒๕ กิโลเมตร
             จังหวัดพัทลุง                          ๑๓๔ กิโลเมตร
             จังหวัดตรัง                              ๑๔o กิโลเมตร
โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล ยอดนิยม (คณะครบ 2 ท่านออกเดินทางได้ทุกวัน) เริ่มท่าเรือปากบารา
• รหัสทัวร์ KLP001 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน 26 ต.ต. - 3 พ.ค. (ต้องโทรจองล่วงหน้า)
- ราคาเพียงท่านละ 1,900 บาท (เราเปิดรับจองแล้ว โทรจองล่วงหน้ามัดจำ 500 บาท โดยไม่ต้องระบุวันที่เดินทาง)
• รหัสทัวร์ KLP002 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 2 วัน 1 คืน นวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 3,600 บาท
• รหัสทัวร์ KLP003 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล เกาะตะระเตา 2 วัน 1 คืน พักบนฝั่ง
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 2,900 บาท (รวมอาหารเมนูพิเศษ อาหารซีฟู๊ดจุใจ) เหมาะสำหรับกรุ๊ปสัมมนา
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 5,900 บาท
• โปรแกรม ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะเลตรัง ทัวร์กระบี่ ทังร์ภูเก็ต
ทัวร์ทะเลตรัง 4 เกาะ วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เกาะม้า เกาะไหง ถ้ำมรกต (เกาะมุก) เกาะกระดาน
- กำหนดการเดินทาง ออกเดินทางได้ทุกวัน ดูโปรแกรมทัวร์ได้ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
ทัวร์ทะเลแหวกกระบี่วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
ชมเกาะไก่ เกาะปอดะ หาดไร่เลย์ ดำน้ำ ดูปะการัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
ข้อมูลเที่ยวหลีเป๊ะ และ ข้อมูลเที่ยวสตูล:
ชาวสตูล | ข้อมูลสตูล | มัสยิดกลางจังหวัดสตูล | พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสตูล | สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง | วัดชนาธิปเฉลิมสตูล | แหลมตันหยงโป | อุทยานแห่งชาติตะรุเตา | ท่องเที่ยวเกาะตะรุเตาสตูล | กิจกรรมบนเกาะตะรุเตา | การเดินทางไปเกาะตะรุเตา | เกาะไข่ | เกาะราวี | เกาะอาดัง-ราวี | การท่องเที่ยวเกาะลังกาวี | เกาะหินงาม | เกาะหลีเป๊ะ | เกาะยาง | เกาะจาบัง | เกาะดง | ถ้ำลอดปูยู | อุทยานแห่งชาติทะเลบัน | ท่องเที่ยวทะเลบัน | น้ำตกธาราสวรรค์ |
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)