ทัวร์วันเดียว / แพคเกจทัวร์ 1 วัน
ทัวร์ตรัง

โปรแกรมเที่ยวหลีเป๊ะ 1 คืน 2 วัน จากหาดใหญ่ เป็น โปรแกรมเที่ยวที่ใช้เดินทางช่วง เดือน มิ.ย.-เดือน ต.ค. ของทุกๆ ปีครับ
วันแรก
หาดใหญ่-ท่าเรือปากบารา-เกาะหลีเป๊ะ-อ่าวสน-อ่าวแม่หม้าย-อ่าวทรายดูด-อ่าวตะโล๊ะบูยะ-หินขาว
เช้า
รถของเที่ยวสนุกทัวร์รับท่านจากหาดใหญ่ จากนั้นเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.
11.30 น.
ลงเรือเพื่อเดินทางสู่ เกาะตะรุเตา มัมดีฟของเมืองไทย แหล่งดูปะการัง และน้ำทะเลที่ใสสะอาด
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง (1)
เมื่อถึงเกาะหลีเป๊ะ นำคณะเช็คอินเข้าที่พัก จากนั้นเดินทางสู่จุดดำน้ำ เช่น อ่าวสน เกาะอาดัง,อ่าวแม่หม้าย,อ่าวทรายดูด,อ่าวตะโล๊ะบูยะ,หินขาว
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (2)
พัก
นำคณะเข้าพัก ณ รีสอร์ท
วันที่สอง
หลีเป๊ะ-ปากบารา-หาดใหญ่
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (3)
09.00 น.
เดินทางกลับสู่ ท่าเรือปากบารา
11.00 น.
เดินทางถึง ท่าเรือปากบารา จากนั้นให้ท่านมีเวลาเลือกซื้อของฝาก เพื่อเตรีมตัวเดินทางสู่หาดใหญ่
13.30 น.
คณะเดินทางถึง หาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ ครับ
ราคา : ราคาแต่ละวันไม่เท่ากัน และขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทางด้วยครับ สอบถามที่ 085 384 0228 / 075 502 938
ราคานี้รวม:
- รวมรถรับส่ง จากหาดใหญ่
- รวมที่พัก 1 คืน
- รวมค่าอาหาร 3 มื้อ
- รวมค่าอุทยาน
- รวมค่าเรือ
- รวมค่าอุปกรณ์ดำน้ำ
- รวมค่าอาหารว่าง เช่น ผลไม้,น้ำหวาน,น้ำดื่ม
- ค่ามัคคุเทศก์
- ค่าประกันภัยการเดินทาง
โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล ยอดนิยม (คณะครบ 2 ท่านออกเดินทางได้ทุกวัน) เริ่มท่าเรือปากบารา
• รหัสทัวร์ KLP001 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน 26 ต.ต. - 3 พ.ค. (ต้องโทรจองล่วงหน้า)
- ราคาเพียงท่านละ 1,900 บาท (เราเปิดรับจองแล้ว โทรจองล่วงหน้ามัดจำ 500 บาท โดยไม่ต้องระบุวันที่เดินทาง)
• รหัสทัวร์ KLP002 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 2 วัน 1 คืน นวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 3,600 บาท
• รหัสทัวร์ KLP003 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล เกาะตะระเตา 2 วัน 1 คืน พักบนฝั่ง
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 2,900 บาท (รวมอาหารเมนูพิเศษ อาหารซีฟู๊ดจุใจ) เหมาะสำหรับกรุ๊ปสัมมนา
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 5,900 บาท
• โปรแกรม ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะเลตรัง ทัวร์กระบี่ ทังร์ภูเก็ต
ทัวร์ทะเลตรัง 4 เกาะ วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เกาะม้า เกาะไหง ถ้ำมรกต (เกาะมุก) เกาะกระดาน
- กำหนดการเดินทาง ออกเดินทางได้ทุกวัน ดูโปรแกรมทัวร์ได้ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
ทัวร์ทะเลแหวกกระบี่วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
ชมเกาะไก่ เกาะปอดะ หาดไร่เลย์ ดำน้ำ ดูปะการัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
โปรแกรมเที่ยวหลีเป๊ะ 1 คืน 2 วัน
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)