โปรแกรมทัวร์ตรัง สตูล นั้สสามารถท่องเที่ยวได้ในโปรแกรมเดียวกัน 2 จังหวัด เพราะเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกันโดยเฉพาะท่าเรือปากบารา อ.ละงูของจังหวัดสตูลนั้นใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองตรังประมาณ 1 ชั่วโมง และท่านสามารถท่องเที่ยวทะเลสตูลต่อได้เลย หลังจากสัมผัสทะเลตรังมาก่อนหน้านี้แล้ว
กำหนดการเดินทาง
06.00 น.
นำคณะออเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา จังหวัดสตูล
07.00 น.
ถึง ท่าเรือปากบารา อ.ละงู จ.สตูล เมื่อพร้อมแล้วนำคณะลงเรือสปีทโบ้ท พร้อมเสื้อชูชีพ และหน้ากากดำน้ำ
09.00 น.
นำคณะแวะ ณ หาดเกาะตะรุเตา ให้ท่านได้สักการะศาลเจ้าพ่อตะรุเตา และถ่ายรูปหน้าหาดได้ตามอัธยาศัย (จุดนี้ยังไม่ได้ดำน้ำ)
09.30 น.
นำคณะเดินทางต่อสู่ ซุ้มประตูหิน ณ เกาะไข่ ท่านจะได้ถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล จนสมควรแกเวลามัคุเทศของเที่ยวสนุกทัวร์ได้นำคณะเดินทางต่อไปยังจุดดำน้ำดูปะการัง ณ อ่าวสอง ท่านจะได้สัมผัสกับน้ำทะเลที่ใส่สะอาด และมีปะการังนานาชนิด พร้อมทั้งฝูงปลามากมาย (ทางเที่ยวสนุกทัวร์ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวนำขนม หรืออาหารอื่นใดมาให้ปลาเพื่อเปลี่นนิสัยของปลา และทำลายธรรมชาติ)
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน (แบบกล่อง) ณ หาดทรายขาว (หมู่เกาะอาดัง ราวี) พร้อมทั้งอิสระเล่นน้ำหน้าหาด
บ่าย
นำคณะดำดูปะการัง ณ เกาะยาง ที่นี้มีปะการังผักกาด และฝูงปลานานาชนิด จนสมควรแกเวลานำคณะเดินททางต่อสู่ เกาะหินงาม แหล่งท่องเที่ยวอันซีนของทะเลสตูล ซึ่งมีกองหินสีดำ ตามรูปลักษณ์ต่างๆ มากมาย จากนั้นนำคณะดำน้ำ ณ อ่าวด้านหลังเกาะหินงาม และต่อด้วยจุดดำน้ำดูปะการังเจ็ดสี่ ณ ร่องน้ำจาบัง จนสมควรแกเวลานำคณะเดินเล่น ณ หน้าหาดและย่านถนนคนเดินบนเกาะหลีเป๊ะ
15.30 น.
นำคณะเดินทางกลับสู่ ท่าเทียบเรือปากบารา
17.30 น.
(เวลาโดยประมาณ) คณะเดินทางถึงท่าเรือปากบารา จากนั้นนำคณะเดินทางต่อสู่จังหวัดตรัง
18.30 น.
(เวลาโดยประมาณ) คณะเดินทางถึงตัวเมืองตรังโดยสวัสดิภาพฯ
ราคา
ราคาท่านละ 2,400 บาท หรือสอบถามที่ 081 415 5955 / 075 502 938
• โปรแกรม ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์เกาะตุรุเตา ( ออกเดินทางทุกวัน ) เริ่มจากหาดใหญ่
• รหัสทัวร์ KLP001 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57 (ต้องโทรจองล่วงหน้า)
- ราคาเพียงท่านละ 1,900 บาท (เราเปิดรับจองแล้ว โทรจองล่วงหน้ามัดจำ 500 บาท โดยไม่ต้องระบุวันที่เดินทาง)
• รหัสทัวร์ KLP002 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 2 วัน 1 คืน นวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 3,600 บาท
• รหัสทัวร์ KLP003 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล เกาะตะระเตา 2 วัน 1 คืน พักบนฝั่ง
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 2,900 บาท (รวมอาหารเมนูพิเศษ อาหารซีฟู๊ดจุใจ) เหมาะสำหรับกรุ๊ปสัมมนา
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 5,900 บาท
• โปรแกรม ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์เกาะตุรุเตา เริ่มจากหาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 2,400 บาท (รับคณะเวลา 06.00 น.-07.00 น.) ที่หาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 4,100 บาท รวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 6,400 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์
• โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะตุรุเตา เริ่มจากจังหวัดตรัง (เมืองตรัง บขส สนามบินตรัง)
• รหัสทัวร์ KLP009 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 2,400 บาท
- กำหนดการเดินทางช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 4,100 บาท รวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์
• รหัสทัวร์ KLP011 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน เริ่มจากตรัง
- กำหนดการเดินทางช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 6,400 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์
• โปรแกรม ทัวร์เกาะลังกาวี สตูล
ทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซียวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เที่ยวสุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาอกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง คณะส่วนตัว 8-10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 1,800 บาท
ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน
เที่ยวสุสานพระนางมัสสุหรี ชมพิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์ ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาอกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 2,900 บาท
ทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน
ขึ้นเคเบิ้ลคา - ชมสุสานพระนางมัสสุหรี - จีโอปาร์ค - ช้อปปิ้งตลาดกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 5,500 บาท
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)